Doove Gat Max Ossevoort

Op 24 maart jl is er in de Krimpenerwaard een simultaan slaaptelling voor vogels gehouden op initiatief van het Zuid-Hollands Landschap. Dit initiatief bestond uit een last-minut oproep van Rolf van Beek, waar spontaan goed gehoor op gegeven is. Samen met vrijwilligers van de NVWK zijn er bij de volgende plasdrasgebieden geteld:

Het helofytenfilter door Ton de Groot, de Nespolder door Jannie Monhemius, de Hooge Boezem door Max Ossevoort en Wim Sloof, Veerstalblok door Warner Reinink en Quirijn de Ruijter en Kadijk West door Rolf van Beek.

Uit één telling kunnen er nog niet veel conclusies getrokken worden, maar uit de resultaten blijkt wel dat de plasdrasgebieden in de Krimpenerwaard in trek zijn om te overnachten, met name bij kokmeeuwen, grutto’s en wulpen. In polder de Hooge Boezem waren de aantallen vogels zo groot dat ze niet exact konden worden vastgesteld. De grote hoeveelheden vogels trekt ook de slechtvalk aan, die regelmatig op een molenwiek zit, zo ook weer deze avond.

Het ZHL gaat dit resultaat evalueren en er komt volgend jaar een vervolg. Klik hier voor de resultaten.

Foto; opvliegende kokmeeuwen in Hooge Boezem door Max Ossevoort

 

Geplaatst op 25 maart 2016