De helpende handen met een groot deel van het eindresultaat

Op verzoek van het Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard (HHSK) gaan de roofvogelwerkgroep en de uilenwerkgroep samen muizen proberen te bestrijden.

Langs de Lekdijk zijn er op diverse plekken zoveel muizen aanwezig, dat er schade ontstaat aan de dijk. De muizen graven gangen waardoor de graszode van de dijk los komt te liggen. Het gevolg daarvan is dat de sterkte van de dijk vermindert, wat uiteraard ongewenst is. De wens vanuit HHSK is om op een milieuvriendelijke manier deze muizenpopulatie in balans te houden voordat een plaag ontstaat. Kerkuilen en torenvalken eten vrijwel uitsluitend alleen maar muizen. Daarmee zijn deze roofvogels uitstekende doelsoorten én een milieuvriendelijk middel voor dit project. 

Het voedselaanbod is dus in voldoende mate aanwezig maar vaak ontbreekt het voor deze vogels aan geschikte nestplaatsen. Om die reden worden er kasten opgehangen. De kans dat de soorten zich in grotere aantallen (permanent) langs de Lekdijk vestigen wordt zo aanzienlijk vergroot.

Op zaterdag 3 november, Nationale Natuurwerkdag 2018, hebben vrijwilligers van zowel NVWK als HHSK gezamenlijk circa 40 kerkuil- en torenvalkkasten in elkaar gezet. We waren te gast bij de fam. Bongers te Bergambacht. We hadden een mooie, ruime werkplaats tot onze beschikking.

Het benodigde hout was hier al eerder naar toe gebracht. De gastheer had nog de laatste hand aan de voorbereidingen gedaan en alles klaar gezet.

Tijdens het timmeren en schroeven werden alle vrijwilligers door de gastvrouw en gastheer uitstekend verzorgt met koffie, thee, sap, taart en soep; waarvoor dank!

In totaal waren er vijftien volwassen vrijwilligers actief. De een zeer ervaren met dit soort klussen, de ander niet. Maar allemaal even enthousiast! Daarnaast waren er ook vijf kinderen bij het project betrokken. De kids hebben een geweldige bijdrage geleverd: stickers plakken, sjouwen, materiaal aangeven en sommigen konden zelf schroeven indraaien.

 Ook testen de kinderen de stevigheid van de kasten, stel je voor dat er ooit eens een zeearend op de kast zou gaan zitten…

Het project wordt vanuit het dagelijks bestuur van HHSK met interesse gevolgd; daarom was ook hoogheemraad Dorenda Gerts aanwezig. Haar komst en belangstelling werd door de vrijwilligers gewaardeerd!

Een gedeelte van het Lekdijktraject is verkend en er zijn diverse erfeigenaren benaderd met de vraag of we kasten op mogen hangen. Met een goede en zorgvuldige uitleg zijn er gelukkig veel mensen bereid om op hun erf een kast voor één of zelfs beide soorten te laten plaatsen. Op dinsdag 6 november zijn de eerste kasten geplaatst. Het is de bedoeling dat alle kasten in 2018 zijn opgehangen, ruim op tijd voor het nieuwe broedseizoen.

HHSK financiert de benodigde materialen (plaatmateriaal, schroeven, bevestigingsmateriaal en turf). De roofvogel- en uilenwerkgroep plaatsen de kasten gezamenlijk. De kasten worden in de toekomst meegenomen in de controlerondes van alle bij NVWK bekende kasten. Zodoende houden we goed in de gaten of het plaatsen van de kasten ook daadwerkelijk succes gaat opleveren. We zijn heel benieuwd….

 Foto's en tekst: Stefan van der Heijden (mede)coördinator Uilenwerkgroep NVWK, behalve de foto ‘stickers plakken!’ deze is gemaakt door Miranda van den Dool.

Geplaatst op 13 november 2018