Roofvogelwerkgroep

Na een oproep in de Waardvogel om vrijwilliger te worden voor de roofvogelwerkgroep hebben zich tien mensen aangemeld.

Vorige week was er een start-/kennismakingsavond georganiseerd, maar omdat niet iedereen daarbij aanwezig kon zijn, is er zaterdag 25 maart een fietsexcursie gehouden langs een paar bekende territoria. Het was prachtig weer en de vogels werkten volop mee: een paartje bruine kiekendieven was bezig met nestbouw, twee territoriale havikmannen lieten zich goed zien en bij drie bezette torenvalkkasten waren de vogels ook aanwezig. We zagen nog een sperwer en uiteraard heel veel buizerds, vaak bij een nest. De teamspirit zat er gelijk goed in: een lekke band werd vlot geplakt.

Het is spannend of dit jaar het eerste broedgeval van de slechtvalk in de Krimpenerwaard zal worden ontdekt met behulp van deze groep! Een coördinator is nog niet aangesteld. In april worden er verdere afspraken gemaakt.

 

Geplaatst op 26 maart 2017