Overtuin Maria Spruit

In het voorjaar van 2017 zijn de broedvogels geïnventariseerd in de Overtuin Bisdom van Vliet in Haastrecht. Twaalf bezoeken zijn afgelegd in de vroege ochtend en één bezoek in de late avond in verband met de uilen. Op basis van de zang en het gedrag is aan de hand van de landelijk gebruikte BMP-methode bepaald of vogels een territorium hadden en of er ook sprake was van een broedgeval.

Tegelijkertijd is het park achter de Overtuin geïnventariseerd. Opvallend is dat de Overtuin aan meer vogels huisvesting biedt. Dit is te verklaren uit het feit dat de Overtuin meer diversiteit heeft aan biotoop en er meer oude bomen staan met gaten.

Er is met zekerheid vastgesteld dat twee nestkasten door pimpelmezen zijn gebruikt. Torenvalken zijn actief geweest bij de meest noordelijke nestkast, maar dit heeft niet geleid tot een broedgeval. Waarschijnlijk hangen de kasten niet in de goede windrichting.

Vogelsoort

Overtuin

Achter de Tiendweg

Boomklever

1

 

Boomkruiper

2

1

Bosuil

1

 

Gaai

1

 

Grauwe vliegenvanger

1

 

Groene specht

2

 

Grote bonte specht

1

1

Heggenmus

1

1

Holenduif

1

 

Houtduif

3

2

Kauw

7

 

Koolmees

3

 

Meerkoet

2

1

Merel

2

1

Pimpelmees

2

 

Roodborst

2

 

Sperwer

 

1

Spreeuw

2

 

Tjiftjaf

3

2

Tuinfluiter

 

2

Vink

2

1

Wilde eend

2

1

Winterkoning

4

4

Zanglijster

1

 

Zwartkop

2

3

Totaal

48

21

Oppervlak

30.000 m2

38.250 m2

Foto header door Maria Spruit

 

 

Geplaatst op 27 augustus 2017