insektensterfte

Circa een jaar geleden kwamen de resultaten in het nieuws van onderzoek van de Universiteit van Nijmegen. De onderzoekers toonden een dramatische achteruitgang aan van insecten in natuurgebieden in het landelijk gebied in Duitsland. De meeste gegevens werden verzameld net over de grens, in een gebied vergelijkbaar met Nederland. Het resultaat kreeg daarom in Nederland grote aandacht. Het leidde tot een gezamenlijk initiatief van de wetenschap, agrarische organisaties, Rabobank, de verwerkende industrie en natuurbeschermingsorganisatie om een Deltaplan Herstel Biodiversiteit te maken. Dit plan wordt in juli aan minister Schouten aangeboden.

Verder was er een druk bezochte hoorzitting in de Tweede Kamer. Daar kon men alleen betrouwbare trends tonen van dagvlinders (achteruitgang, met name in landelijk gebied) en libellen (vooruitgang). Gegevens over andere insectengroepen zijn gefragmenteerd, onvolledig, weinig geanalyseerd of onbekend. Daarom gaf het ministerie van LNV aan Wageningen Universiteit de opdracht om te inventariseren 1) welke insectengegevens er zijn, 2) welke trends daarin zijn waar te nemen, 3) welke factoren die trends veroorzaken, en 4) aan te geven hoe verder. De onderzoekers doen oa aanbevelingen voor het opzetten van een insectenmeetnet. De korte periode van het onderzoek en de per saldo onvolledige gegevens lieten niet toe om grondig onderzoek te doen naar de oorzaken, maar de onderzoekers lichten toe waarom het aannemelijk is dat de intensivering van de landbouw een belangrijke rol speelt.

Het rapport is onlangs aangeboden aan minister Schouten. In haar reactie laat zij blijken ook zelf wel een relatie met de landbouw te zien en geeft ze aan hier in het beleid consequenties aan te willen verbinden. Ze legt ook de relatie met het Herstelplan Biodiversiteit en schrijft in haar antwoordbrief ook dat plan te gaan gebruiken in haar voorstellen.

Haar reactie (bijlage) biedt enige hoop op maatregelen voor herstel van de biodiversiteit. We gaan het zien, want er zijn nog altijd partijen die wegkijken voor de zeer schadelijke gevolgen van de huidige wijze van landbouw bedrijven. Ik moet zeggen dat ik het een goede brief vindt van onze minister. Geen jargon, informatief.

Tekst; Jaap Graveland, alg. bestuurslid NVWK

Geplaatst op 7 mei 2018