Slobeend man_Hans Stoel

Slobeend, tureluur en grutto. Dit drietal komt graag in Zuid-Holland. Maar geen enkele andere provincie heeft de afgelopen jaren zo slecht voor zijn boerenlandvogels gezorgd als Zuid-Holland. Zien we nu nog torenvalken, veldleeuweriken en wulpen, dat is over tien jaar niet meer zo. Zonder maatregelen sterven de wulp en de veldleeuwerik uit! De provincie Zuid-Holland erkent dit gevaar en heeft met maatschappelijke partijen een goed actieplan opgesteld. Provincie Zuid-Holland, voer het plan nú uit om deze vogels te behouden!

Laat de slobeend niet koppie onder gaan

Het Zuid-Hollandse polderland is niet compleet zonder de slobeend! Een echte weidevogel, net als kievit, grutto en scholekster. Hij staat op de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels, maar in Zuid-Holland met vind je hem nog vaak in polders met veel sloten.

Slobeenden zijn geholpen met een hoog waterpeil in het voorjaar, natuurvriendelijke oevers, plasdrasgebieden en extensief agrarisch gebruik. Ze profiteren ook van de aanleg van nieuwe moerasgebieden.

ZUID-HOLLAND, GA AAN DE SLAG!

  • Zorg dat het actieplan voor weidevogels snel en goed uitgevoerd wordt en maak geld vrij om nú maatregelen te kunnen nemen.
  • Zorg dat de weidevogels veilig kunnen broeden en dat hun nesten niet weggemaaid worden, kortom handhaaf de Wet natuurbescherming.
  • Maak een groter gebied veilig en aantrekkelijk voor boerenlandvogels en betrek boeren en andere ondernemers en organisaties bij de plannen.
  • Zorg voor een natuurinclusieve benadering van andere uitdagingen in het landelijk gebied. Ga op zoek naar win-win situaties.

e61bd2c2-d862-4d19-a8ae-014d02211397.png

 

Joke Colijn & Jaap Graveland

Natuur- en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard Berkenwoude, Zuid-Holland

“Vroeger hadden we hier veel grutto’s in de Krimpenerwaard. Nu niet meer. En met de leeuwerik is het helemaal dramatisch gesteld. Jammer, dat geluid hoorde echt bij de zomer. De achteruitgang van boerenlandvogels moet stoppen. Waar het uiteindelijk om gaat is dat er gewoon Europese regelgeving is die nageleefd moet worden! Dat gebeurt gewoon niet. Daar móet de provincie wat aan doen.”

IK STEUN DEZE ACTIE. U OOK?

 

Bron: Vogelbescherming
Foto header: Slobeend door Hans Stoel

Geplaatst op 28 februari 2019