brug_Krimpenerwaard_Gouderak_FM1juli08_033_scherp_20_tekst

Tijdens de ALV werd er na de pauze een presentatie gegeven over de bodemdaling van de veengebieden in Nederland door Prof. Ir. Eric Luiten, Rijksadviseur Landschap en Water, College van Rijksadviseurs. Eric belichtte diverse kanten van de bodemdaling. Hij vertelde over het ontstaan van het veenweidegebied en hij vertelde ons dat men op verschillende manieren naar het veenweidegebied kan kijken; twee- drie en vierdimensionaal. Tweedimensionaal is het gebied alleen zien als een plaatje, als een mooi uitzicht. Driedimensionaal is het gebied beoordelen als een gebied waarin geleefd en gewerkt wordt, waarin zich processen afspelen. Vierdimensionaal komt het aspect tijd erbij kijken; de ontwikkelingen en dynamiek van het landschap. Vroeger zag het veenweidegebied er anders uit dan nu en in de toekomst zal het ook weer anders er uitzien.

Verder belichtte Luiten de toekomst van het Groene Hart. Eric gaf geen oplossingen, hij gaf ons daarentegen een aantal vragen mee;

  •  de referentievraag: welk toekomstig ruimtelijk beeld voor het Groene Hart is het juiste: park of landschap?
  •  de landbouwvraag: wat is op termijn de betekenis en het belang van de melkveehouderij: doel of middel?
  •  de natuurvraag: welke ecologische doelsoort is leidend voor het ecologische programma: grutto of woudaap?
  •  de watervraag: wat is de doorslaggevende strategie voor een houdbaar substraat: volgen we functie of peil?
  •  de stuurvraag: wie heeft er belang bij een blijvend Groene Hart en wie zorgt daarvoor: ondanks of dankzij de Randstad?

Hiernaast kunt u het kaartje downloaden over de bodemdaling en het volledige rapport van het Planbureau van  de Leefomgeving. Daarin staat o.a informatie over de snelheid van bodemdaling in de verschillende polders in de Krimpenerwaard. Ook kunt u de PowerPointPresentatie die Prof. Ir. Luiten gaf nog een keer bekijken.
 

Foto: brug in polder door Freek Mayenburg 

Geplaatst op 3 april 2016