20130711-116-Bruin zandoogje en Koevinkje

De Krimpenerwaard heeft geen grote dagvlinderpopulatie. Soorten zijn schaars geworden of zelfs verdwenen. Er zijn ook positieve gegevens; de argusvlinder is nog vrij algemeen in tegenstelling tot vele andere gebieden in Nederland en het oranjetipje is flink toegenomen. Op initiatief van NVWK-lid Arie Kooy zijn gesprekken op gang gekomen hoe we de biodiversiteit in het algemeen en de dagvlinderfauna in het bijzonder een impuls kunnen geven.

Door middel van een onderzoek, habitatverbetering en mogelijk herintroductie van in de Krimpenerwaard verdwenen graslandvlinders, hopen we graslandvlinders nieuwe kansen te bieden. 

Een aparte werkgroep binnen de NVWK heeft een Plan van Aanpak geschreven voor de (her-)introductie van graslandvlinders in de hele Krimpenerwaard. Hiernaast kunt u deze downloaden.

Foto header: bruin zandoogje en koevinkje door Huig Bouter

 

Geplaatst op 5 oktober 2017