Wilde eend paartje, Max

Elk jaar sterven er meer dan een miljoen wilde eenden, houtduiven, fazanten, hazen en konijnen enkel en alleen voor het plezier van de jager. Voor het doden van deze dieren bestaat geen enkele noodzaak. Daarnaast gebeurt het regelmatig dat een dier niet wordt gedood, maar wel aangeschoten. Gewonde dieren creperen soms langzaam. Dit zorgt voor immens en onnodig dierenleed en is in strijd met de erkenning van de intrinsieke waarde van het dier. lechts 3% van de bevolking is voorstander van deze wrede plezierjacht.

 Op 1 juli jl. is in de Tweede Kamer toch weer tegen een verbod op de plezierjacht gestemd door het aannemen van de nieuwe Wet Natuurbescherming, waarin jagen als hobby mogelijk blijft. Na de zomer wordt de wet voorgelegd aan de Eerste Kamer. Een mogelijkheid om opnieuw te pleiten voor beter dierenwelzijn. De Dierenbescherming heeft laten weten de definitieve tekst van de wet te gaan bestuderen en met plannen te komen voor verbeteringen voor in het wild levende dieren. Voorlopig zijn de dieren de dupe en zijn ze blijkbaar alleen maar nuttig als ze geld opleveren en geen overlast veroorzaken. Overigens valt die overlast enorm mee volgens Han Olff, hoogleraar ecologie en natuurbeheer aan de Rijksuniversiteit Groningen. Konijn en haas hebben een waardevolle rol in natuurgebieden en de schade die zij, (en houtduif, fazant en wilde eend), aanbrengen aan de landbouw is miniem.
Wat kun jij, wat kunt u doen? Er is nog één kans om de plezierjacht te stoppen en dat is via de Eerste Kamer. Laat de Eerste Kamer horen dat de dieren niet de dupe mogen zijn van politieke spelletjes en teken nu mee! Teken de petitie!

Bronnen: De Dierenbescherming, Natuurmonumenten, Dier&Recht, www.piepvandaag.nl

Foto: wilde eenden door Max Ossevoort

Geplaatst op 12 augustus 2015