Boomgaard Herman en Annelies Groothuis 13 mei 2016 (1) (1)

Vrijdag 20 september was ik te gast bij de najaarsbijeenkomst van de partners die samenwerken in het beheerconvenant Prachtlint. Doel: kennis maken en kijken of we in de Krimpenerwaard kunnen aansluiten.

Wat is Prachtlint?
Het is een initiatief van maatschappelijke organisaties, ondernemers en overheden in de Alblasserwaard en Vijfherenlanden om de biodiversiteit te vergroten. Door het creëren van lokale ‘parels’ en die te verbinden met ecologisch beheerde bermen. Zo’n parel kan zijn een vlinderidylle, een nieuwe hoogstamboomgaard, een bedrijf dat inheemse besdragende planten neerzet voor de vogels, een theetuin met alleen streekproducten, etc. Het is in 2015 ontstaan vanuit Blauwzaam, een stichting voor verduurzaming van het gebied. Blauwzaam ontstond in 2010 en richt zich op circulaire economie, biodiversiteit, duurzaam bouwen en maatschappelijk verantwoord ondernemen, bijvoorbeeld door mensen die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt een extra kans te geven.

Prachtlint (www.prachtlint.nl) verbindt parels zoals een groene dorpsrand en een hoogstamboomgaard met ecologische beheerderbermen.

Doel van Prachtlint is door samenwerking en kennisuitwisseling het creëren van die parels en ecologische bermen te stimuleren: 1+1 =3. Partijen zijn: gemeenten, provincie, waterschap, energiecoöperatie, Oasen, een zaadleverancier, groenvoorzieners, de natuurwerkgroepen van de Alblasserwaard en Vijfherenlanden, agrarische collectieven, Vlinderstichting en de twee provinciale landschappen (de Vijfherenlanden horen sinds kort bij Utrecht). De afspraken over doelen en samenwerking zijn verankerd in een beheerconvenant.

Een beheerder van het Utrechts Landschap haalde herinneringen op van veertig jaar terug, toen bermen nog werden gehooid en vol stonden met kruiden. We zijn dat vrijwel vergeten. Dit vergeten hoe het was en wat dus mogelijk is, vind ik de belangrijkste kwetsbaarheid van natuurbescherming: wat je niet kent, dat mis je niet. Het was een leerzame bijeenkomst.

In de Krimpenerwaard zijn er ook al veel initiatieven en ‘parels’: alle overheden willen meer bermen ecologisch gaan beheren, onze gemeenten willen de groenvoorziening in de kernen aanpassen aan eisen die insecten en vogels stellen, bewoners ‘geven hun erven vleugels’, de Mengelmoestuin, etc. Maar deze initiatieven vinden grotendeels los van elkaar plaats. 1+1=2. Kortom, volop aanleiding om aan te gaan sluiten bij Prachtlint. We spraken af om dit te gaan verkennen.

Tekst en foto's: Jaap Graveland

Geplaatst op 2 oktober 2019