Weeromslag_eindelijk regen_9 aug 2018_red

Op 28 november presenteerden bewoners, agrariŽrs, jongeren, ondernemers en natuurbeschermers het Panorama Krimpenerwaard. Voor velen van u misschien ver weg, maar belangrijk voor de natuur dichtbij.

Twee jaar geleden startte stedenbouwkundige Riek Bakker een burgerinitiatief. Reden: het is mooi wonen en er is veel ondernemerschap in de Krimpenerwaard, maar er zijn hardnekkige problemen die een bedreiging zijn voor de toekomst: bodemdaling, slechte ontsluiting, te weinig woningen voor jongeren en ouderen, en landbouw en natuur die onder druk staan. Bewoners en ondernemers dachten met Riek Bakker en een expertteam na over oplossingen. Het resultaat was de Strategische Visie Krimpenerwaard. De essentie: koppel belangen, zoals ontsluiting en veiligheid tegen overstromen, landbouw en natuur, economie en duurzaamheid en ecologie. Onder leiding van verkenner Sybilla Dekker werd de visie omgezet in een "uitvoeringsagenda", het Panorama Krimpenerwaard, met concrete actiepunten. De vijf bewonersgroepen maakten hiervoor zelf voorstellen. Ik vertegenwoordigde daarbij de natuurorganisaties (NVWK en ZHL).

Een belangrijk resultaat: agrariërs en natuurbeschermers trekken meer samen op, vanuit een gemeenschappelijk belang. Dat is duurzame landbouw als dé drager voor versterking van natuur (en landschap). Abstracte begrippen. Maar de essentie is: als je één woord uit deze zin haalt, valt de toekomst voor de andere ook weg. En een versterking van natuur en landschap is goed voor het woon- en vestigingsklimaat en ontwikkeling van het toerisme. Koppeling van belangen dus. Dit zijn de concrete actiepunten voor natuur: 1) bewoners, ondernemers en overheden werken toe naar een natuurinclusieve landbouw in 2050, 2) met slimme stepping stones (ecologische beheerde bermen, stedelijk groen, vlinderidylles, erven-voor-vogels in de bewoningslinten) vergroten we de biodiversiteit in het landelijk gebied, 3) woningrenovatie en nieuwbouw doen we met behoud of vergroting van de biodiversiteit. Geen 'stille lente' in onze straten.

Onderschrift: Het Panorama Krimpenerwaard biedt een toekomstperspectief voor natuur, landbouw en landschap. Lees het op www.panoramakrimpenerwaard.nl/

Foto header en tekst: Weeromslag, eindelijk regen door Jaap Graveland.

Geplaatst op 12 december 2018