2015-11-07-11-38-09

Op 24 september kunt u het ringstation op Westerschouwen bezoeken onder leiding van Cor Oskam. In september is de najaarstrek is op volle gang. Bij gunstige weersomstandigheden is er mooie gestuwde trek aan de kust. Tienduizenden vogels vliegen van noord naar zuid richting hun overwinteringsgebieden.

Er zijn volop graspiepers, zwartkoppen en roodborsten te zien. De eerste vinken en kepen komen ook alweer. Mooie soorten als vuurgoudhaan en grote gele kwikstaart behoren tot de mogelijkheid en misschien zelfs wel een bladkoning! Het kan allemaal. U krijgt in de ochtend uitleg over de manieren van vangen, de biometrie van verschillende vogels en het onderzoek op trekvogels.

Er zijn nog enkele plaatsen vrij om deel te nemen aan deze bijzondere excursie. Er kunnen maximaal acht mensen mee. Geef u zich voor 12 september op bij Cor Oskam; cga.oskam@gmail.com. Verdere informatie volgt na aanmelding.

Foto bron; www.vogelwacht.nl

Geplaatst op 3 september 2016