kat_met_vogel

In de Waardvogel van september jl is een artikel gepubliceerd over de predatie van vogels door katten. Dit is een gevoelig onderwerp, maar vanwege de grote impact op de vogelstand is het van belang om niet de ogen hiervoor te sluiten.

Op Facebook zorgde dit onderwerp al voor een flinke discusie. Jaap Graveland heeft echter zeer gedegen tal van onderzoeken naast elkaar gelegd. De bronnen hiervoor staan onder aan het artikel en aanvullende bronnen kunt u hieronder raadplegen.

Berekening van aantal katten in Krimpenerwaard

Berekening 1

Inwoneraantal Krimpenerwaard 83000 (bron: sites van gemeente Krimpenerwaard en Krimpen ad IJssel) 

Gemiddeld huishouden bestaat uit 2.2 personen (http://www.clo.nl/indicatoren/nl2114-huishoudens). Dus 37727 huishoudens.

23.2% van huishoudens heeft kat (https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2015/11/03/feiten-cijfers-gezelschapsdierensector-2015. Dus 8753 huishoudens met minstens één kat in Krimpenerwaard.

Veel gezinnen hebben meer katten, en rond boerderijen leven er vaak veel meer. Dus uitkomst berekening 1: ca 12000 katten.

Berekening 2

Er zijn 4 miljoen katten in NL. Bronnen: 1.https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2015/11/03/feiten-cijfers-gezelschapsdierensector-2015).

2. NRC artikel van 3 oktober 2016: 3-4 miljoen huiskatten en 130.000-1.2 miljoen zwerfkatten.

Oppervlakte van Nederland is 30000 km2. Oppervlak Krimpenerwaard is 160 km2 (zonder de gemeente Krimpen ad IJssel). Dus dat betekent (160/30000) x 4 miljoen is 21000 katten in de Krimpenerwaard.

Uitkomst berekening 2: gemiddelde van 12000 en 21000: ca. 16.000 katten.

Niet alle prooien worden thuisgebracht

1. Dekker en Steen (2015), p. 20: “Hierbij moet vermeld worden dat uit

onderzoek van Loyd blijk dat katten minder dan een kwart van hun prooien naar huis brengt (Loyd &

Hernandez, 2013).”

2. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1017/S1367943004001489/abstract

Minder dan helft van prooien wordt thuis gebracht.

Thuisgebrachte vogels per kat

https://www.scientias.nl/katten-zijn-moordenaars-maar-baasjes-zien-dit-niet-zo/

Britse wetenschappers hebben twee populaties katten gevolgd in de dorpjes Mawnan Smith en Thornhill. De 43 katten in Mawnan Smith vingen in vier maanden tijd 325 prooien, waarvan 58,6% zoogdieren, zoals muizen en ratten. Maar ook vogels (26,5%) en reptielen (8,7%). De grootste jagers vingen meer dan tien prooien per maand. De 43 katten in Thornhill vingen met z’n allen iets minder prooien.

Berekening obv getallen voor Mawnan Smith: 26,5% van 325 is 86 vogels, dat is 2 vogels per kat. Per vier maanden, dus 6 vogels per jaar.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006320709004133

Nieuw Zeeland: 13,4 prooien per jaar per kat, waarvan grootste deel vogels.

http://www.volkskrant.nl/archief/nederlands-gulzigste-roofdier-is-de-poes~a637841/

De Nederlandse poezen eten ca 30 miljoen vogels per jaar. Dus 10 vogels per poes.

The Mammal Society (Engeland) organiseerde in 1997 een uitgebreid onderzoek onder duizend kattenbezitters, verspreid over stad en platteland, die vijf maanden moesten turven met hoeveel en welke prooi hun huisdier thuiskwam. De verdeling naar soorten was zoals hierboven beschreven (ruwweg een derde vogels), en het aantal bedroeg gemiddeld 37 per kat. Dus 12 vogels per kat, per vijf maanden, dus 29 per jaar.

Dit zijn allemaal onderzoeken aan huiskatten. Verwilderde katten doden veel meer prooien. Op Schiermonnikoog is jarenlang intensief onderzoek gedaan naar de 50 verwilderde katten, met oa zenders. De katten doden daar gemiddeld 6000 vogels, dus 120 per kat per jaar. Dekker en Steen (Katten in de Nederlandse natuur, 2015) houden op basis van dit en andere onderzoeken uit op 14-24 prooien per jaar voor huiskatten, en 120-600 voor verwilderde katten.

De schatting van het aantal verwilderde katten is onnauwkeurig, terwijl die katten de meeste vogels doden: de laagste schatting ligt nog aanzienlijk hoger dan de hoogste schatting voor huiskatten.

Voor het artikel in De Waardvogel hebben we als schatting 15 vogels per jaar aangehouden als algemeen gemiddelde voor alle katten bij elkaar. Dat lijkt aan de lage kant, gegeven de studie van Dekker en Steen, en het feit dat lang niet alle prooien worden thuis gebracht. Maar de verschillen tussen de onderzoeken zijn groot, dus het is veilig om aan de lage kant te blijven.

Kosten castratie/sterilisatie afgezet tegen de totale kosten van een kat

Dat kosten bedragen 75-100 euro, zijn eenmalig. Een gemiddelde kat kost ca 300 euro per jaar. (http://www.kattenbescherming.nl/kattenvragen/faq/kosten/

 

Bron foto header: https://gekopkatten.wordpress.com/

Geplaatst op 6 oktober 2017