Nieuwe stal voor 430 koeien, bron www.veeteelt.nl

In 2015 is het aantal koeien in Nederland enorm toegenomen. De problemen als gevolg daarvan stapelen zich op: het mestoverschot overschrijdt milieugrenzen, steeds grotere stallen en minder koeien in de wei, weidevogels verdwijnen, en door lagere melkprijzen gaan boerenbedrijven over de kop. Dit kan zo niet langer! Woensdag 20 januari om 14.00 uur komt onder leiding van staatssecretaris Martijn van Dam een regiegroep bijeen die met een oplossing moet komen. Het voorstel dat zij maken, bepaalt de toekomst van onze natuur, koeien en melkboeren. Dit is het moment voor staatssecretaris van Dam om in te grijpen! Doe daarom mee met de twitterstorm georganiseerd door Milieudefensie.

Twitter woensdag 20 januari vanaf 10.00 uur naar staatssecretaris Martijn van Dam en leden van de regiegroep. Roep hen op om nu met maatregelen te komen voor een toekomstbestendige en grondgebonden melkveehouderij.

Hieronder vind je een aantal voorbeelden van tweets. Met enige aanpassingen zijn deze ook te gebruiken als facebookposts:

  • Door ongebreidelde groei van het aantal koeien stapelen problemen zich op. @martijnvdam Kies voor #grondgebonden melkveehouderij.
  • SOS voor Brabant: de mest klotst over de dijken. @ZLTO Kies voor #grondgebonden melkveehouderij.
  • De melkveehouderij draait de vernieling in. @Kees_Romijn Kies voor #grondgebonden melkveehouderij.

Maak vooral eigen tweets! Als we trending topic willen worden, hebben we unieke tweets nodig. Dus liever niet copy/pasten maar vooral eigen tweets maken.

Richt je tweet op één van de volgende drie:

  • De staatssecretaris: @martijnvdam
  • Voorzitter vakgroep melkveehouderij van LTO Nederland: @Kees_Romijn
  • Voorzitter Hans Huijbers van ZLTO: @ZLTO

Roep hen op om te kiezen voor #grondgebonden melkveehouderij. Gebruik onze hashtags: #grondgebonden en #koezoektgrond.

Hieronder vind je nog een aantal feiten waarmee je aan de slag kunt: De ongebreidelde groei van de melkveehouderij leidt tot ernstige problemen voor natuur en milieu: weidevogels verdwijnen, biodiversiteit op het platteland neemt af, grutto is bijna verdwenen, het fosfaatplafond is overschreden, vervuiling van bodem en water. Groei gaat gepaard met verdergaande schaalvergroting: Koeien verdwijnen net als varkens en kippen in megastallen, koeien komen niet meer in de wei, prijzen voor melk worden steeds lager, boeren gaan failliet.

Foto: nieuwe stal voor 430 koeien, bron: www.veeteelt.nl

Geplaatst op 19 januari 2016