Landschap Krimpenerwaard voor persbericht en fb oeververbinding

De NVWK heeft 18 maart ingesproken in de raadsvergadering van de gemeente Krimpenerwaard. Tegen het voornemen van de gemeenten Krimpenerwaard en Krimpen aan den IJssel om tot 4000 extra woningen te bouwen op 200 ha verspreid in de Krimpenerwaard. Dat is bedoeld als aanbod aan Rotterdam, om daarmee de kans de vergroten dat er een tweede oeververbinding komt tussen Ridderkerk en Krimpen.

Op 2 april wordt het definitieve voorstel besproken in de raad in de gemeente Krimpenerwaard, en op 4 april in de gemeente Krimpen aan den IJssel. We zullen daar opnieuw van ons laten horen en roepen bewoners op om ons met hun aanwezigheid te steunen.
Laat ondertussen al horen wat u vindt, op sociale media, en naar de gemeente. Stuur daarvoor een reactie naar het emailadres dat de gemeente daarvoor heeft opengesteld: gebiedsbod@krimpenerwaard.nl

Oeververbinding, bouwen en Panorama Krimpenerwaard
Over een paar maanden besluiten Rijk en regio over oplossingen voor een betere bereikbaarheid van de regio Rotterdam, door ontlasting van de van Brienenoordbrug. Van de twee hoofdoplossingen – een extra oeververbinding bij Feijenoord of een van Ridderkerk naar de Krimpenerwaard – scoort de laatste het minst. Daarom startte de gemeente Krimpenerwaard in 2018 een lobby hiervoor met een “gebiedsbod”: 200 ha (5-10000 woningen) als overloop voor Rotterdam, verspreid over de Krimpenerwaard. Dit bovenop de 3000 woningen uit de eigen Woonvisie voor opvang van de eigen bevolking. Terwijl is berekend dat daarvoor slechts 1800 woningen nodig zijn.

Wat vindt de NVWK?
Die extra woningen en oeververbinding zullen grote gevolgen hebben voor natuur en landschap in de Krimpenerwaard en zijn in strijd met het Panorama Krimpenerwaard waar we aan hebben meegewerkt. Het Panorama zegt: ontwikkel mobiliteit/economie/wonen en tegelijk landbouw, natuur en landschap. Koppel deze belangen. Een mooie Krimpenerwaard met boeren die rekening kunnen houden met natuur en landschap omdat ze daar voor worden betaald én gewaardeerd, maakt dat de mensen hier graag wonen, werken en recreëren.

Ook wij zijn voor een betere ontsluiting maar dan via bij voorkeur met een lightrailverbinding vanaf Capelsebrug en betere OV- en fietsverbindingen in de waard zelf. Ook wij zijn voor bouwen, maar dan alleen voor de eigen bevolking, met name voor starters en ouderen. Een koppeling tussen bouwen en oeververbinding wijzen we af. We vinden de bouwbehoefte zeer slecht onderbouwd en het proces dat de gemeente volgt zeer ondemocratisch. De bouwplannen stonden niet in de verkiezingsprogramma’s, bewoners krijgen summiere informatie (heeft u een helder stuk van de gemeente gelezen in een van onze media of op de gemeentesite hierover?), we kunnen ons niet uitspreken over oeververbinding en extra woningen afzonderlijk, en voor het aandragen van alternatieven biedt de gemeente veel te weinig gelegenheid.

Het is goed als bewoners zich veel meer laten horen, voor- en tegenstanders. Want in de zomer al valt een besluit over deze toekomst voor onze mooie waard.

Hiernaast onze inspraakreactie van 18 maart.

Voor vragen of opmerkingen kun je Jaap Graveland benaderen: jaap.graveland@nvwk.nl

Foto en tekst: Jaap Graveland

Geplaatst op 22 maart 2019