canadese_gans_www. sovon.nl

Op zaterdag 13 februari 2016 organiseert de NVWK een ring competitie. Het doel is om op deze dag zo veel mogelijk gekleurringde ganzen, zwanen en meeuwen af te lezen binnen ons werkgebied. Iedereen kan aan deze wedstrijd deelnemen als single of als team van twee personen. We richten ons op alle meeuwen, ganzen en zwanen, waarvan individuen zijn voorzien van een gekleurde halsband met een cijfer/letter combinatie, zoals bij de kolgans. Sommige soorten, zoals de brandgans zijn voorzien van kleurringen om de poten. Behalve dat het aflezen een spannende bezigheid is, is het ook interessant om te zien op welke plaatsen en tijden de door jou afgelezen vogel eerder is waargenomen. Aan het eind van de dag verzamelen we ons in het café de Loet om te bepalen wie de winnaar is van deze eerste ring competitie

Meld je via de mail aan bij Ton de Groot, tondegr@gmail.com. Geef hierbij op: Naam, adres, telefoonnummer en een eventuele medewaarnemer. Als je nog geen waarneempartner hebt, maar je wilt wel graag met iemand samen gaan, geef dat dan ook aan, zodat wij kunnen matchen. 

Bekijk van te voren op www.geese.org op welke manier de ganzen zijn geringd en hoe de code van de ringen genoteerd moet worden. Let vooral op de kolgans, want hier zal je vooral mee te maken hebben. Maak een account aan op www.geese.org Via dit account kun je achteraf de waarnemingen invoeren en de tracklist van de door jouw team waargenomen ganzen te bekijken.

De volgende in het wild voorkomende ganzen- en zwanensoorten tellen mee: wilde zwaan, kleine zwaan, zwarte zwaan, Canadese gans, brandgans, kolgans, rotgans, rietgans, kleine rietgans, grauwe gans, dwerggans, Nijlgans, casarca en verder alle meeuwensoorten. Het gaat om kleurringen om de hals of poten. Kolganzen, bijvoorbeeld, dragen halsringen en brandganzen en meeuwen hebben pootringen. Aluminium ringen tellen niet mee.

Per waarneming noteer je de volgende gegevens:

• Soort

• Ringcode

• Kleur van de ring

• Bij pootring ook linker/rechter poot

• Plaats (bij benadering, hoeft niet op de 10 meter nauwkeurig)

• Samenstelling van de groep (soort en aantalsschatting) waarin de gans zit (niet verplicht)

• Eventuele partner van de geringde gans (niet verplicht)

Uitsluitend de waarnemingen van zaterdag 13 februari 2016 tellen mee. Voor je score is het gunstig om de hele dag waar te nemen, maar dit is uiteraard niet verplicht. De aanvangstijd bepaal jezelf. Het is de bedoeling om de dag gezamelijk af te sluiten (zie hieronder). Elke goed afgelezen vogel met ring(en) telt voor 1 punt. Een geringd individu telt eenmaal mee, ook als je hetzelfde exemplaar meer dan een keer afleest. Elke soort telt voor 5 punten. Voorbeeld: Je hebt 9 ringen van Kolgans gelezen en 1 van Kokmeeuw. Dit levert 5 + 5 + 9 + 1 = 20 punten op.

Een team bestaat uit één of twee personen. Een team opereert gezamenlijk. Het is dus niet toegestaan dat één teamlid het oostelijk werkgebied voor zijn rekening neemt en het andere teamlid het westelijk deel. Het maakt niet uit of je lopend, fietsend of met de auto wilt gaan, maar het is aan te bevelen om de ganzen vanuit de auto waar te nemen omdat dit de minste verstoring geeft. Het werkgebied is tussen Lek , IJssel en Vlist (Doovegat en Keulenvaart dus niet). Om de kleurringen af te lezen is een telescoop noodzakelijk. Een team moet dus minimaal over één telescoop beschikken.

Ter afsluiting verzamelen we om 16.30 uur bij Restaurant de Loet. We bepalen de score van elk team en roepen de winnaar uit. Als het niet lukt hier aanwezig te zijn kun je je score ook telefonisch of via mail tondegr@gmail.com doorgeven. Thuis voert elk team de waarnemingen in via www.geese.org. Jij en je medeteller kunnen dan direct het individuele trackrecord van de gans of zwaan zien. Er zal een verslagje van de dag worden gemaakt met een overzicht van alle waargenomen geringde vogels.

Conatctpersoon is Ton de Groot,06 22 22 04 34,tondegr@gmail.com.

Foto: Canadese ganzen, bron: www.sovon.nl

Geplaatst op 24 januari 2016