Loetbos Mol

Groenalliantie Midden-Holland e.o. heeft in de afgelopen jaren geďnvesteerd in haar natuurgebieden om de recreatiegebieden nog aantrekkelijker te maken voor bezoekers en recreanten. Met het programma Kwaliteitsimpuls (waarover u in recente Waardvogels heeft kunnen lezen) wil de Groenalliantie de groengebieden nog beter laten aansluiten op de recreatiewensen van bezoekers van vandaag de dag.

Inmiddels is een groot deel van het werk gerealiseerd. In de Krimpenerhout is het strand verbreed, de waterkwaliteit verbeterd en een avontuurlijk speeleiland aangelegd en in het Loetbos vindt u een overdekte picknickplek met de naam Hoedje van het Loetje, een nieuwe toiletgroep en een gigantische klim-mol.

Groenalliantie Midden-Holland is eigenaar van de recreatiegebieden en opdrachtgever voor de Kwaliteitsimpuls. Staatsbosbeheer staat als beheerder van de recreatiegebieden aan de lat voor de uitvoering. De NVWK vindt het belangrijk om de goede samenwerking met SBB op zo’n dag te kunnen uitdragen.

Om de ‘heropening’ te vieren worden woensdagmiddag 18 september as. tussen 13.00 en 16.00 uur in de Krimpenerhout en het Loetbos een aantal activiteiten georganiseerd, zoals verschillende excursies met uitleg over de uitgevoerde werken, een wandeltocht en in de Krimpenerhout vinden ook een aantal leuke wateractiviteiten plaats. Dit programma is samengesteld met andere organisaties uit de regio.

De NVWK is aanwezig met een informatiestand in het Loetbos die tevens dient als aanmeldpunt voor de diverse door ons georganiseerde excursies. Zodra het NVWK-programma definitief is uitgewerkt plaatsen we dit in de agenda op de site. We denken op dit moment aan vogels, planten, vlinders en vlinderhabitats, waterdiertjes vangen en determineren, uilenballen pluizen. Vind je het leuk om hieraan mee te werken? Aanmelden (graag!) kan op j.j.colijn@gmail.com.

Voor bezoekers staat een drankje klaar en voor kinderen is er limonade en fruit. Voor alle kinderen heeft de Groenalliantie ook nog een leuke kleine verrassing.
Er is geen vervoer geregeld van de ene naar de andere locatie, men kan de gebieden zelf bezoeken met de auto of de fiets.

Parkeren Loetbos Lekkerkerk:
Parkeren naast het kanocentrum kan niet meer kan. Parkeren moet nu op de daarvoor aangelegde parkeerplaats aan de Kerkweg. Via het wandelpad loopt u het Loetbos in.

Parkeren Krimpenerhout:
Parkeren op parkeerterrein vlakbij golfbaan Crimpenerhout

Kijk voor alle informatie over de werkzaamheden op de website www.kwaliteitsimpulsgroenalliantie.nl. Binnenkort verschijnt hier het volledige middagprogramma.

Iedereen is uiteraard van harte welkom.


Foto: Max Ossevoort

Geplaatst op 3 september 2019