Uitreiking cheque Joke Colijn

Op 19 september organiseerde de NVWK haar eerste vrijwilligersdag. Voor Rabobank Krimpenerwaard was dit een mooie aanleiding om juist op deze dag een toegekende cheque te overhandigen. De NVWK had voor haar Erfvogelproject een bijdrage gevraagd uit het Stimuleringsfonds van Rabobank Krimpenerwaard. Het mooie bedrag van 2.000,- is toegekend om materiaal aan te schaffen voor nestgelegenheid voor de diverse vogelsoorten die voorkomen op erven.

Er zijn veel NVWK-werkgroepen actief in de natuur in de Krimpenerwaard, maar tot nu was er niet een gelegenheid om in een ontspannen sfeer eens van gedachten te wisselen met een vrijwilliger die werkzaam is in een ander werkveld van de NVWK, of zelfs binnen de eigen discipline. Zo kennen de wintervogeltellers hun medetellers alleen bij naam, omdat die inventarisaties plaatsvinden in een eigen kilometerhok. Andere werkgroepen zoals de knotploegen, of de weidevogelaars, houden wel een afsluitavond, maar zien weer geen mensen die planten inventariseren of op de vogeltrektelpost staan. Dan zijn er nog degenen die het verenigingsblad bezorgen, die activiteiten met de jeugd organiseren, enz. Omdat de NVWK ten minste 120 actieve vrijwilligers kent, vond het bestuur vond het tijd om eens ALLE mensen die een steen(tje) bijdragen, als blijk van waardering te bedanken onder het genot van een hapje en een drankje. Zonder de inzet van deze mensen zou de vereniging niet kunnen bestaan. Het was hele een gezellige middag waar men veel te bepraten had.

De NVWK is gestart met het grote Erfvogelproject, omdat de stand van erfvogels hard terugloopt. Dit komt mede doordat moderne erven te steriel en niet meer vogelvriendelijk zijn ingericht. Wat ontbreekt zijn schuilmogelijkheden, voedsel in de vorm van zaden en insecten, en broedgelegenheid. Door middel van zogenaamde erfscans wordt in beeld gebracht wat bij de deelnemende erven verbeterd kan worden; dit wordt gebundeld in een advies en besproken met de eigenaar. Komende winter helpt de NVWK meer dan veertig erfbewoners om hun erf beter af te stemmen op de behoeften van vogels als roodborst, grauwe vliegenvanger, boerenzwaluw, steenuil, huismus, gierzwaluw en vele andere vogels die tot enkele decennia geleden in veelvoud voorkwamen in de Krimpenerwaard. Er worden inheemse bloemen gezaaid, takkenrillen aangelegd, bosjes en hoogstamfruitbomen geplant en broedgelegenheid gecreëerd. Voor sommige vogelsoorten als holenbroeders houdt dit in dat nestkasten zullen worden opgehangen, voor zwaluwen bestaan nestkommetjes en speciale dakpannen. Ook kleibakken worden aangelegd om zwaluwen te verzekeren van goed nestmateriaal. Voor de kasten en bakken die op al die erven worden aangebracht, moet het materiaal worden aangeschaft. De kasten worden volgens bouwtekeningen door leden van de vereniging zelf gemaakt.
Dit mooie initiatief werd gehonoreerd door de Rabobank, zodat deze winter de zaag- en timmerwerkzaamheden kunnen beginnen en de kasten klaar zijn voordat het nieuwe broedseizoen aanvangt. De cheque werd namens Rabobank Krimpenerwaard uitgereikt door mevrouw Else de Mik aan de initiatiefnemer en projectleider van het Erfvogelproject, Jaap Graveland. Het spreekt voor zich dat de NVWK heel blij is met deze toekenning.

Foto: Joke Colijn

Geplaatst op 22 september 2015