csm_foto-website_e66acf9124

De gemeente Krimpenerwaard kwam in oktober 2018 met het zogenaamde Gebiedsbod: een nieuwe oeververbinding over de Lek tussen Ridderkerk en Krimpen, met als ‘tegenprestatie’ de bouw van toen nog 5-10.000 woningen voor Rotterdam waaruit het Krimpenerwaardse aandeel in de financiering van de brug bekostigd kon worden. Het aantal woningen in het Gebiedsbod is inmiddels teruggebracht naar 4.000, bovenop de 3.000 woningen die de gemeente al wil realiseren in haar Woonvisie.

Dit alles in het kader van het besluit dat Rijk, provincie en Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH) namen: een oplossing zoeken voor de overbelasting van de Van Brienenoordbrug. Een van de drie mogelijke oplossingen was de aanleg van een nieuwe oeververbinding over de Lek, tussen Ridderkerk en Krimpen aan de Lek. Omdat deze oplossing niet zo hoog ‘scoort’ besloot de gemeente Krimpenerwaard deze optie aantrekkelijker te maken voor de andere overheden door 200 ha landbouwgrond ter beschikking te stellen voor de bouw van nu nog maximaal 4.000 woningen, naast de 3.000 woningen uit de Woonvisie. Er zijn inmiddels nog twee opties over, waaronder deze brug en een oeververbinding in het Rotterdamse stadsdeel Feijenoord.

In 2018 heeft de Natuur- en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard (NVWK) mede namens het Zuid-Hollands Landschap, samen met een brede vertegenwoordiging van bewoners, ondernemers, agrariërs en jongeren het Panorama Krimpenerwaard gemaakt, begeleid door Sybilla Dekker en Peter van Rooij. Gezamenlijk zijn actiepunten opgesteld om hardnekkige problemen in de Krimpenerwaard aan te pakken, van gebrekkige ontsluiting tot verlies aan biodiversiteit. Een uitgangspunt in het Panorama is gelijkwaardig investeren in en ontwikkelen van economie en ecologie. Ondernemers zorgen immers voor werkgelegenheid in de Krimpenerwaard, jongeren moeten kunnen blijven wonen en werken, natuur en landschap vormen mede de kracht van het gebied omdat ze als ‘groene long’ de Krimpenerwaard onderscheiden van omringende verstedelijking en industriegebieden. Het Panorama Krimpenerwaard biedt geen onderbouwing voor het eenzijdige Gebiedsbod in woningen en infrastructuur. Het Panorama werd eind november gepresenteerd aan gemeenten en provincie, maar de officiële reactie van de overheden laat nog op zich wachten.

Deze zomer valt het besluit over de welke van de twee oeververbindingen wordt gerealiseerd. Op de 21mei geeft de NVWK informatie over het Gebiedsbod en de consequenties, maar komt ook met minder invasieve alternatieven. De NVWK stelt zich positief op voor een betere ontsluiting van de Krimpenerwaard, maar niet perse voor deze brug en niet voor de bouw van 4.000 extra woningen. Voorzitter Jaap Graveland vertegenwoordigde de NVWK en het Zuid-Hollands Landschap bij het maken van het Panorama. Hij geeft een presentatie, daarna is er gelegenheid voor het stellen van informatieve vragen. Een verkeersdeskundige is eveneens aanwezig. Na de pauze is er ruim tijd voor gesprek. Ook niet-leden zijn welkom.

Dinsdag 21 mei van 20.00-22.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur, De Zwaan, Kerkweg 2 in Berkenwoude. Graag even aanmelden bij onze secretaris Frans van der Storm: info@nvwk.nl

 

Geplaatst op 20 mei 2019