barn_swallow

Bewijzen stapelen zich op dat de zeer omstreden pesticiden die de oorzaak zijn van de wereldwijde afname van bijen, ook schadelijk zijn voor andere vormen van leven misschien zelfs fataal.

In een studie over neonicotinoïden en vogelpopulaties in Nederland, vonden biologen een direct en verontrustend verband. Waar het neonicotinoïden-niveau steeg in rivieren, meren en waterrijke gebieden, namen de populaties insectenetende vogels af. Door de bestrijdingsmiddelen zijn klaarblijkelijk de insecten waarop zij foerageren, verdwenen.

93% van de vogels die doelgroep waren van de studie – waaronder boerenzwaluwen, ringmussen, spreeuwen, en vele andere zangvogels – worden bedreigd door de ‘neonics’. Grote producenten als Bayer en Syngenta blijven beweren dat deze chemische middelen veilig zijn, maar steeds weer wordt met bewijs onderbouwd dat het gebruik van dit soort middelen verboden zou moeten worden.

“Deze insecticiden blijken een veel diepgaander effect te hebben dan alleen het doden van de insecten die onze gewassen bestuiven,” zegt ecoloog Caspar Hallmann van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Hallmann is een van de auteurs van het rapport, wat al een jaar geleden is gepubliceerd in het gezaghebbende blad Nature.

Hallmann en zijn collega’s analyseerden de gegevens van twee Nederlandse databanken waarop al jarenlang data worden ingevoerd: de ene van vogeltellingen, en de andere van metingen van oppervlaktewater naar het gehalte imidacloprid, de meest voorkomende neonicotinoïde.

De relatie tussen de afname van vogelstanden met als oorzaak onvruchtbaarheid en de ophoping van gifstoffen in vogels doordat zij zich voeden met dode of besmette insecten of chemisch behandelde zaden, moet nog nader onderzocht worden.

Sinds de introductie in de negentiger jaren worden neonicotinoïden overal gebruikt in land- en tuinbouw en bij het tuinieren in de particuliere sector. Inmiddels is ruimschoots aangetoond dat deze bestrijdingsmiddelen de oorzaak zijn van de dramatische sterftecijfers onder de honingbij-volken, en het is dan ook zeer aannemelijk dat ze in grote mate bijdragen aan de afname van wilde bijen en vlinders.

Bron: http://www.wired.com/2014/07/neonicotinoid-bird-declines/

Geplaatst op 31 augustus 2015