Naamloos(2)

Afgelopen zaterdag zijn door vrijwilligers van de Overtuin een dertigtal nestkastjes opgehangen in de Overtuin in Haastrecht. De nestkastjes bieden broedgelegenheid voor vogels zoals: grauwe vliegenvanger, roodborst, koolmees, boomklever, pimpelmees, torenvalk en bosuil.

De nestkasten zijn gemaakt door vrijwilligers van de Natuur- en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard (NVWK). Vervolgens hebben Jaap Graveland, coördinator van het Erfvogelproject, samen met Cees Blommestein van de Stichting Overtuin, de beste plaatsen voor de nestkasten gezocht, waarop ze door de Overtuin vrijwilligers zijn opgehangen. Aan het eind van de ochtend hadden de eerste vogels hun nieuwe onderkomen al betrokken.

Een deel van de kleine kasten (mezen, vliegenvanger) is langs de paden opgehangen, zodat het publiek er wat van meekrijgt. En ander deel is dieper in bos geplaatst, vanwege rust en minder verstoring. Twee torenvalkkasten komen nog aan de westzijde van het park, op minstens 6 meter hoogte. Een bosuilkast (die al in park zit) wordt midden in dichte deel in het zuidelijke gedeelte van de Overtuin opgehangen (aan de noordkant van de tiendeweg).

De kerkuilkast kon men nog niet kwijt vanwege onzekerheid over bestemming van oude huis/schuur aan noordzijde. Dat was bekend, maar de kast was toch alvast gemaakt. Er wordt nog naar een plek gezocht.

In de komende jaren zullen vrijwilligers van de NVWK regelmatig vogeltellingen uitvoeren, zodat er gemonitord wordt wat het effect van de gezamenlijke activiteiten is op het vogelbestand in de Overtuin.

Foto header door Tony Harderberg

Geplaatst op 26 februari 2017