IMG_3728-2

Op 7 november is er tijdens de Natuurwerkdag hard gewerkt in de Idylle. De opkomst was geweldig. In totaal waren er 34 mensen aanwezig waarvan 4 kinderen <10, 2 niet NVWK-leden en 1 maatschappelijk stage.

Met zoveel mensen is er in een relatief korte tijd enorm veel werk verzet.

Er zijn zo’n 90 planten (o.a. geoorde wilg, sporkehout, hondsroos, meidoorn) op de grondruggen aangeplant. Deze klus is vooral geklaard door de aanwezige kinderen. Met een grote schop een gat graven, plant erin en dan de grond weer goed aanstampen.

In het bosje achteraan de Idylle is ook flink aangepakt. Er is een pad van houtsnippers gecreëerd zodat wandelaars vanuit de Idylle door het bosje hun wandeling kunnen voortzetten.

Het bosje was overwoekerd met brandnetel en andere opgaande begroeiing. De takken en een snoeiafval zijn verwerkt in een takkenril. Dit zorgt in eerste instantie voor windvrije plekken voor vlinders en in tweede instantie zullen vogels en kleine zoogdieren ook dankbaar gebruik maken van deze beschutte plekken.

Geslaagde natuurwerkdag 2015

34 man hebben op 7 november op de natuurwerkdag de handen uit de mouwen gestoken.

De houtopstand/bosje zijn gesnoeid, waardoor een gunstige leefomgeving ontstaat voor vlinders en bijen. De vrijgekomen takken zijn in een takkenril verwerkt. Door de Idylle is een wandelpad gekomen en daarvoor zijn snippers verwerkt. Er werden specifieke struiken voor vooral bijen aangeplant die al vroeg in het voorjaar beginnen te bloeien, zodat de bijen ook vroeg in het voorjaar voedsel kunnen vinden.

2015-11-07 12.14.57-2
2015-11-07 12.15.35-2
2015-11-07 12.16.15-2
IMG_3681
IMG_3686-2
IMG_3688-2
IMG_3693-2
IMG_3695-2
IMG_3700-2
IMG_3701-2
IMG_3702-2
IMG_3703-2
IMG_3704-2
IMG_3705-2
IMG_3706-2
IMG_3713-2
IMG_3714-2
IMG_3715-2
IMG_3716-2
IMG_3717-2
IMG_3717-3
IMG_3718-2
IMG_3719-2
IMG_3720-2
IMG_3721-2
IMG_3726-2
IMG_3727-2
IMG_3728-2

Geplaatst op 14 november 2015