Waterspitsmuis www. natuurpunt.be

De Zoogdierenwerkgroep Zuid-Holland en de Veldwerkgroep van de Zoogdierverenging organiseren in het weekend van 23-25 sept een muizeninventarisatie in de Krimpenerwaard. We gaan in een paar gebieden van het Zuid-Hollands Landschap inventariseren welke kleine zoogdieren hier voorkomen. De nadruk komt te liggen op soorten als waterspitsmuis, maar ook aardmuis en dwergmuis.

De muizenvallen worden gecontroleerd door ervaren mensen met een aantal mensen van de Natuur- en Vogelwacht. Hiertoe worden 150 Long worth vallen uitgezet en gecontroleerd. Het gaat om de Berkenwoudse Driehoek, eendenkooi Bakkerswaal en mogelijk nog een andere locatie. Er zijn nog beperkte plaatsen voor NVWK-leden om mee te doen. Opgeven bij; Kees Mostert kmos@xs4all.nl. Wanneer het weer te slecht is om op pad te gaan, gaan we uilenbraakballen pluizen.

Foto: waterspitsmuis, bron: www.natuurpunt.be

Geplaatst op 19 september 2016