Kootwijkerveen ven (5) (1)

Na de boeren gaat nu ook de bouwsector demonstreren tegen de stikstofregels. Maar de enige sector die verlies draait, al decennia lang, is die van de natuur. Dat moet afgelopen zijn.

De kwaliteit van de landnatuur gaat gemiddeld nog steeds achteruit, ondanks de beschermde gebieden die we hebben ingericht (google op clo en 2052). De trend in het landelijk gebied is dramatisch: de index voor het aantal soorten nam af van 184 in 1960 naar 105 in 1990, naar 60 in 2015 (clo 147908). Opsteker: in de wateren en moerassen gaan we vooruit, door verbetering van de waterkwaliteit en door grootschalige herstelmaatregelen, zoals Ruimte voor de Rivier. We kunnen het dus wel.

De hoofdoorzaken van achteruitgang zijn al veertig jaar hetzelfde: verdroging, vermesting en verzuring. En de voortdurende laksheid van de overheid. DDT werd pas verboden toen de roofvogels bijna waren uitgestorven, de Noordzeevisserij en schelpdiervisserij werden pas beperkt toen de vissen en kokkels bijna weg waren, neonicotinoiden werden pas (deels) verboden toen bleek dat ze onbedoeld bijen en andere insecten doden. De meeste woningrenovaties vinden nog plaats zonder rekening te houden met vogels hoewel dat wettelijk is verboden. Waar is de huismus toch gebleven? Weidevogels nemen nog altijd af, ondanks de tientallen jaren oude wettelijk plicht voor behoud en herstel, omdat de overheid onvoldoende stuurde, en nog altijd weinig zekerheid geeft aan boeren dat hun inspanning voor behoud voldoende wordt beloond. En zo kan ik nog wel even doorgaan. O ja, ik was de insecten nog vergeten, afname 75%.

Die stikstofcrisis brengt misschien een ommekeer. In de Krimpenerwaard werken natuurbeschermers en agrariërs steeds meer samen, nu ook in het beheercollectief in oprichting voor de 2250 ha agrarische natuur. We gaan ervoor, ondanks verschillen van mening. Maar boeren in Nederland exporteren 80%. Voor eerlijke prijzen en een volledig duurzame landbouw hebben we dus ‘Den Haag’ nodig. En daar zit ieder op zijn eigen ideologische krent. Als dat zo blijft, ga ik ook demonstreren. Op de fiets, maar met honderdduizend anderen.

Tekst: Jaap Graveland
Foto header: Het Kootwijkerveen, één van de gebieden waar veel soorten lijden onder te veel stikstof dor Jaap Graveland

Geplaatst op 30 oktober 2019