vogelgriep1

Al ruim acht weken lang is hoogpathogene vogelgriep (HPAI) H5N8 in Europa groot in het nieuws. De eerste berichten uit Nederland gingen vooral over sterfte onder kuifeenden en enkele andere watervogelsoorten op de Gouwzee en het Wolderwijd. Later volgden meer plekken met meldingen van opvallende vogelsterfte. In veel gevallen werden toen vooral dode smienten gevonden. Ook enkele pluimveebedrijven zijn inmiddels besmet geraakt, waaronder een dierenhandel in Stolwijk.

Ook zeearend besmet

De meeste meldingen van vogelsterfte zijn afkomstig uit Noord-Holland, Zuid-Holland, Friesland, Groningen en Flevoland. Maar ook uit andere delen van het land komen berichten. vogelsoorten waarbij HPAI H5N8 inmiddels is vastgesteld in Nederland zijn knobbelzwaan, brandgans, grauwe gans, tafeleend, kuifeend, smient, wintertaling, fuut, kokmeeuw, stormmeeuw, kleine mantelmeeuw, grote mantelmeeuw, buizerd, slechtvalk en ekster. Ook de zeearend die in Friesland is neergeschoten, bleek besmet met vogelgriep H5N8. Sommige van deze soorten, met name de grote meeuwen, roofvogels en kraaiachtigen, zullen het virus vermoedelijk hebben opgelopen door het eten van besmette vogels. Gelet op meldingen van opvallende sterfte ook bij enkele andere vogelsoorten, zal de lijst waarschijnlijk nog groeien.

Dode vogels melden

Vind je ergens dode vogels, laat deze dan liggen en meld het via het DWHC meldformulier. Bij meer dan drie verse kadavers van watervogels gevonden op één locatie òf meer dan 20 kadavers van andere vogelsoorten, moet contact worden opgenomen met de NVWA op telefoonnummer 045-546 31 88. De NVWA beslist op basis van beschikbare gegevens of ze onderzoek instellen.

Opruimen

Voor het opruimen van dode vogels kan het beste contact opgenomen worden met de gemeente en/of het waterschap. Het laten opruimen van watervogelkadavers kan bijdragen aan minder vogelgriepslachtoffers onder de aaseters.

Bron: Sovon

Geplaatst op 3 januari 2017