Bosuil jongen in boom Els Kooij

De eerste bosuilen kunnen nu al op de eieren zitten. Hoog tijd om kennis te maken dus. De bosuil is verreweg de meest algemene uilensoort in onze bosarme Krimpenerwaard. Hoe komt dat?

2019 was een goed muizenjaar, en dus een goed uilenjaar. We telden 17 paar kerkuilen en bijna 30 paar ransuilen, in beide gevallen records. Maar de bosuil spant de kroon, we schatten hun aantal op 55-60 paar. De belangrijkste reden voor zijn succes is zijn veelzijdigheid. De bosuil heeft een zeer gevarieerd menu. Hij eet muizen, regenwormen, en vogels. Hij eet ook steenuilen, als hij de kans krijgt. We denken dat dit de belangrijkste reden is voor het lage aantal steenuilen in de Krimpenerwaard (9 paren in 2019): steenuilen mijden plaatsen met bosuilen. De bosuil eet ook grote insecten, bijvoorbeeld veenmollen. Dat zijn (hele) grote krekels. De veenmol is beschermd in Nederland omdat hij zo schaars is. Wel, niet in de Krimpenerwaard, en niet bij ons in de moestuin. De veenmol eet regenwormen en plantenwortels. We zijn al heel wat jonge groenteplanten kwijtgeraakt door deze veelvraat. Gelukkig hebben we een paartje bosuilen op ons erf. We zien in de braakballen vaak graafklauwtjes van veenmollen zitten.

Ook in hun nestplaatskeuze zijn ze veelzijdig. Ze broeden in boomholten, maar ook tussen dakbeschot, in nestkasten voor kerkuilen en in dichte klimop hoog in de bomen. Elders in het land zijn ook nesten aangetroffen op de grond en in konijnenholen. De bosuil is dus letterlijk niet voor één gat te vangen.

In de Krimpenerwaard kunnen we hem overal vinden waar wat hoge bomen bij elkaar staan: in het Loetbos, in bewoningslinten, de boezemlanden, maar ook in bebouwde kom. Ze hebben bij ons maar één natuurlijke vijand: de havik. Met name net uitgevlogen jongen zijn kwetsbaar.

Ik heb mijn erf ingericht voor uilen en andere vogels en de hele winter zit het paartje bosuilen in ‘onze’ kerkuilenkast. Maar broeden doen ze in de klimop bij de buren. Ondankbare beesten. Maar ik blijf hopen.

Tekst: Jaap Graveland
Foto header: bosuil jongen door Els Kooij

Geplaatst op 29 januari 2020