51D7015C531885EF3C8D6DF0CED91368-kroos-in-de-sloot

Naar aanleiding van het artikel in het NRC van 22 november jl., zoals in voorgaand nieuwsbericht is gepubliceerd, heeft Jaap Graveland een brief ingestuurd naar het NRC. Deze brief is als volgt:

"Het kabinet had kunnen weten dat de veehouderij zich niet zou inhouden. Boerenorganisatie LTO trekt hypocriet het boetekleed aan. Ondertussen pompt het hoogheemraadschap hier in de Krimpenerwaard het water voor de boeren naar beneden, met bodemdaling en CO2-uitstoot als gevolg; verrotten de palen onder mijn huis; worden straten en riolering hersteld; beginnen ze volgende week de verzakte weg op te hogen voor mijn huis in het buitengebied; zijn de weidevogels bijna weg; liggen sloten vol kroos waar voorheen waterplanten groeiden; worden waterkwaliteitsnormen al jaren overschreden door mestuitspoeling; verdienen boeren nauwelijks geld en missen ze vaak een opvolger.

Melkveehouderij is een prachtige bedrijfstak, maar zonder boeren verdwijnt de ziel van het veenweidegebied, waar overheden hoog van opgeven, maar bijna niets voor doen. Wanneer houdt de waanzin van productieverhoging zonder maatschappelijke kosten door te berekenen eindelijk eens op? Ik betaal veel liever extra voor melk en een fatsoenlijk inkomen voor boeren met weidevogels, dan voor nieuwe palen en riolering. Dat geldt voor de meeste mensen hier. Maar we hebben een overheid nodig om dit te reglen. We betalen overheden voor beleid, niet voor wanbeleid."

Foto: kroos in de sloot door Sylphia, bron: http://zoom.nl

Geplaatst op 5 december 2016