20190216-natuur-in-boerenland-lnv

Op zaterdag 16 februari vond in de Jaarbeurs in Utrecht de Landelijke dag Natuur in Boerenland plaats. Beschermers, tellers, boeren en beheerders van het boerenland kwamen samen om elkaar te ontmoeten en kennis uit te wisselen. Het programma bood een variatie aan onderwerpen zoals de stand van zaken in verrichte inspanningen, trends van soorten en nieuwe technieken. Ook werden de stands in expozaal goed bezocht.

De dag leek qua opzet wat op de Landelijke Dag die Sovon elk jaar organiseert, maar dan niet alleen op vogels gericht, maar op alle flora en fauna die we in het boerenland terugvinden, zoals vlinders, bijen, kruiden en natuurlijk boerenlandvogels. De NVWK was aanwezig met een stand over het Erfvogelproject en stond samen met 4D Precisie-natuurbeheer in een stand om ons verhaal te vertellen rondom de inzet van drones bij het beschermen van weidevogels. Daarbij proberen we niet zozeer de techniek te promoten, maar veel meer het verhaal eromheen.

Nog te vaak horen we bijvoorbeeld dat drones gebruikt kunnen worden om GPS-locaties van nesten vast te leggen en daar vervolgens omheen te werken, bijvoorbeeld tijdens het maaien. Vanuit de Krimpenerwaard proberen we duidelijk te maken dat de inzet van de drone er veel meer op gericht moet zijn om andere keuzes te maken tijdens het weidevogelseizoen, Beheer op Maat. Dat wil zeggen dat op basis van de gegevens die de drone verzamelt, een agrariër mogelijk eerder bereid is om ander (last minute) beheer af te sluiten. Daarmee wordt het leefgebied van de vogels gespaard en hebben niet alleen de eieren een kans om uit te komen, maar hebben ook de kuikens een kans om op te groeien.

Aan het einde van de dag hield minister Carola Schouten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een toespraak waarin ze haar steun en waardering uitsprak voor alle inspanningen die worden geleverd in het boerenland om de biodiversiteit te vergroten. In de expozaal maakte ze een ronde langs verschillende stands en konden we ook ons verhaal uit de Krimpenerwaard kort aan haar toelichten. Een mooie kans voor ons en ook een blijk van de betrokkenheid en zichtbaarheid van de minister!

De landelijke dag werd georganisserd door: LandschappenNL, Sovon Vogelonderzoek Nederland, RAVON, FLORON, Zoogdiervereniging, Vlinderstichting, SoortenNL en BoerenNatuur.

Foto's: LNV

Geplaatst op 21 februari 2019