ALV Wim Sloof

De NVWK is dé natuurvereniging van de bewoners in en rond de Krimpenerwaard. De NVWK werkt steeds meer samen met overheden, de terreinbeheerders, agrariërs en andere natuurverenigingen. Het bestuur wil dit nog versterken om meer voor natuur en landschap te kunnen doen en de bewoners er over te informeren. Met het vertrek van Max Ossevoort, Dirk-Jan van Roest en Jan van Exel uit het bestuur ontstaan drie vacatures; voor evenzoveel leden een kans om een mooie bijdrage te leveren aan die verdere ontwikkeling van de NVWK. Heb je interesse in één van de volgende onderwerpen? Vind je het belangrijk dat de NVWK als vereniging goed werk doet en goed werkt? Heb je daar wat tijd voor over? Lees vooral verder en, beter nog, bel of mail even met Jaap Graveland en/of Frans van der Storm.

Wat verwachten we van een bestuurslid?

In onze visie stuurt het bestuur, dat wil zeggen we geven richting, stemmen af, we stimuleren en remmen soms ook even af. We zorgen ervoor dat de ruim 200 vrijwilligers zo goed mogelijk en met plezier hun inzet kunnen leveren en weten hoe dat past binnen de totaalactiviteiten van de NVWK. We zijn alert op de verbinding tussen onze omgeving en de NVWK, we werken intern en extern samen. We willen als een team opereren. Je hebt je eigen portefeuille, met je eigen verantwoordelijkheid maar je staat er dus niet alleen voor. We verwachten niet dat je dé specialist bent voor jouw portefeuille. Een eigen portefeuille betekent niet dat jij alles zelf moet doen. Integendeel, we zoeken bestuurders die coördineren en stimuleren en niet alles zelf uitvoeren, wat overigens niet wegneemt dat je beschikbare tijd ook kunt besteden aan activiteiten van de werkgroepen. Spreekt het bovenstaande je aan, laat het weten, dan gaan we graag om tafel met je om te zien wat je past.

Wat bieden we je?

Je wordt lid van een team leuke mensen, gedreven, ambitieus, leergierig en behulpzaam. Je krijgt de gelegenheid en hulp om je in te werken in je nieuwe functie en in de netwerken die ertoe doen. Je vertegenwoordigt de ruim 800 leden van de NVWK, leert veel en vergroot je netwerk. Het kan ook bijdragen aan je cv.

Algemeen bestuurslid
Als algemeen bestuurslid ben je verantwoordelijk voor de organisatie van lezingen en de ALV, de rubriek Even noteren in de Waardvogel, voor de inkoop en beheer van eigendommen van de vereniging, en voor de coördinatie van de hybride, thema overstijgende werkgroepen (water, erfvogels).

De coördinator Vogelwerkgroepen
Je draagt zorg voor de afstemming van de activiteiten van de werkgroepen (weidevogels, roofvogels, uilen, zwaluwen, slaapplaatsentellingen), ontwikkelt en onderhoudt contacten met externe partijen (bijv. SOVON, ZH vogelaarsoverleg). Je stimuleert overdracht van kennis door bijv. excursies te (laten) organiseren. 

De coördinator Ruimtelijke plannen
De inzet van de NVWK op het vlak van ruimtelijke ordening is steeds belangrijker geworden. De NVWK wordt gekend vanwege haar deskundigheid, kennis van het gebied en haar constructief kritische inbreng bij strategische planvorming, bij omgevingsplannen en –vergunningen en bij de handhaving. Als coördinator vervul je een belangrijke rol bij het verder ontwikkelen en begeleiden van de werkgroep RO en het stimuleren van/deelnemen aan overleggen met externe partijen (denk aan gemeenten, provincie, waterschappen, terreineigenaren). De NVWK wil ‘aan de voorkant’ invloed uitoefenen bij overheden, projectontwikkelaars en woningcoöperaties. Zodat de biodiversiteit in de gemeenten toeneemt en bij vergunningverlening vanaf het begin met biodiversiteit rekening wordt gehouden. Dat is effectiever, geeft minder weerstand en is leuker dan het checken van afzonderlijke vergunningaanvragen.

Ben je geïnteresseerd geraakt, of ken je iemand die mogelijk interesse heeft? Neem dan contact op met Jaap Graveland en/of Frans van der Storm via info@nvwk.nl of 06 55 812 250.

Geplaatst op 20 februari 2019