Oeverzwaluwnestjes Ton de Groot

Op een bouwterrein in Schoonhoven vond Ton de Groot in een grondwal een kleine kolonie oeverzwaluwen. Na een gesprek met de aannemer, die de nestjes nog niet was opgevallen, werd er spontaan een rood-wit lint ruim omheen gespannen.

De Nederlandse oeverzwaluwen broedden van origine vooral in rivier- en beekoevers en stuivend duin. Met de vastlegging van deze van nature zeer dynamische gebieden verdwenen de voor de soort geschikte oeverwallen, waardoor het broedbestand flink afnam. Een deel van de vogels vestigde zich vervolgens in door mensenhand geschapen 'oeverwallen' als dijken, dijkcoupures, zandwinputten en opgespoten terreinen. Deze broedplaatsen brengen voor de vogels nogal wat risico's met zich mee, omdat ze gevoelig zijn voor verstoring door goed- danwel kwaadwillende mensen.

Zeven weken na zijn eerste waarneming vliegen nog steeds oeverzwaluwen rond deze kolonie. Het lijkt dus een geslaagde actie. Hulde aan de aannemer!

Foto: Ton de Groot

Geplaatst op 15 juli 2015