Weide

Op dinsdagavond 5 november vindt weer een kennisbijeenkomst plaats georganiseerd door de Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland en De Groene Motor. Doel van de bijeenkomsten is kennis te delen over thema's die raken aan agrarisch natuurbeheer en natuurinclusieve landbouw. Met ruimte voor diverse betrokken groepen (boeren, vrijwilligers, natuurbeheerders, consumenten) om daarover met elkaar in gesprek te gaan.

Deze tweede bijeenkomst gaat over 'verdienmodellen' voor de boer en vindt plaats op de Bieslandhoeve in Delft. We attenderen jullie graag op de mogelijkheid deze bijeenkomst bij te wonen, want om ruimte te bieden voor weidevogels en andere biodiversiteit binnen het boerenbedrijf is dit een belangrijk thema.

Programma

Na een welkomstwoord van gespreksleider Theo Vogelzang, zal Nico Polman (Senior economic researcher van Wageningen University & Research) een inleiding houden. Nico is auteur van Verdienmodellen natuurinclusieve landbouw (april 2019)

Jan Duijndam zal op de inleiding reflecteren en daarna is er ruimte voor het stellen van vragen, het delen van praktijkervaringen en discussie.

Intersse? Meld je aan: https://spits-online.nu/platform/RynfwXI4HLISuK6Mg0D5

Tijd: inloop vanaf 19.30, start 20.00, einde 22.00 uur

Geplaatst op 30 oktober 2019