Kruidenrijk grasland

Op 10 december organiseren we (De Groene Motor) een extra kennisbijeenkomst met het thema Kruidenrijk grasland. Vrijwilligers, boeren en natuurbeheerders zijn van harte uitgenodigd deze bijeenkomst bij te wonen.

Kruidenrijk grasland is vanwege structuur en voedselaanbod een belangrijke factor in de overlevingskans van weidevogelkuikens. Maar hoe moet dat er uit zien, hoe behoud of krijg je dat en wat betekent dat voor de bedrijfsvoering van de boer?

Na een welkomstwoord van gespreksleider Theo Vogelzang, zal Jan de Wit van het Louis Bolk Instituut een inleiding over Kruidenrijk Grasland geven. Kees van Gaalen is boer op de biologisch-dynamisch kaasmakerij Noorderlicht waar we te gast zijn. Hij zal na de inleiding een korte toelichting geven op de praktijk van zijn bedrijf.

Datum: 10 december 2019
Tijd: inloop vanaf 19.30, start 20.00, einde 22.00 uur
Locatie: Kaasboerderij Noorderlicht, Gorissenweg 1, 4225 ST Noordeloos

www.natuurlijkboeren.nl


Op de site van Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland staan verhalen van enthousiaste boeren, relevante rapporten en artikelen. In de komende maanden organiseren we diverse themabijeenkomsten in samenwerking met De Groene Motor op basis van kennisvragen uit het veld.

Geplaatst op 7 december 2019