Jubileum Landelijke Natuurwerkdag

Op zaterdag 6 november jl. werd voor de tiende keer de Landelijke Natuurwerkdag georganiseerd. Voor de provincie Zuid-Holland was de organisatie in handen van Landschapsbeheer Zuid-Holland (LZH). In Zuid-Holland waren 47 locaties waar men aan de slag kon en waren er 1275 deelnemers. De werkgroep landschaponderhoud van de NVWK had zich ook dit jaar weer aangemeld.

Bij een overleg met Groenservice Zuid-Holland (beheerder van het Loetbos) had onze coördinator Marc Timmermans het recreatieterrein achter café restaurant De Loet toegewezen gekregen, om de daar aanwezige knotwilgen van hun takkenlast te ontdoen; de takken konden worden gedeponeerd op een daar aanwezige ril, een broedplaats van reptielen en kleine roofdieren (wezel, marter e.d.).
Aan de activiteit van de NVWK was vooraf publiciteit gegeven in de huis aan huisbladen. Wellicht daardoor kon een flink aantal enthousiaste vrijwillige deelnemers worden begroet en tezamen met enkele leden van de NVWK- knotploeg gingen vanuit de GZH-werkschuur de Hendrikshoeve 20 mensen die ochtend van start, waaronder ook een aantal jonge jongens. Gelukkig waren er voldoende ladders, dus iedereen kon op hoog niveau aan het werk, waarbij de jongens ook flink van zich deden gelden. Hopelijk doet het spreekwoord opgeld, wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Enkele “ouderen” deden het aanwijs- en opruimwerk.

Na enige tijd werd een koffiepauze ingelast, LZH had een bakker uit Lekkerkerk uitgenodigd om gebak te brengen ter ere van het jubileumjaar. Het werd een smakelijke en gezellige koffiepauze.
Ook schoof Dick Mudde aan, die meer dan 30 jaar belast is met het beheer en onderhoud van het Loetbos. Dat is vanaf het begin van de aanleg en hij is voor de NVWK altijd een fijn aanspreekpunt geweest. In 2011 hoopt Dick 65 jaar te worden, hetgeen betekent dat aan zijn provinciale dienstverband een einde gaat komen.

Na de koffie en gezelligheid weer aan het werk en werden de knotwerkzaamheden op “het eilandje” voor de lunch afgerond. Voor de enthousiaste knotters was er na de lunch een toetje, namelijk nog enkele wat oudere wilgen knotten ter plaatse van de 3 stuks plasdrasveldjes in het Loetbos langs de N210. Ook deze klus werd geklaard.

Ter gelegenheid van het 10-jarig jubileum hebben Maurice Kruk van LZH (schrijver van het eerste boek in Nederland over knotwilgen, een goed boek voor onder de kerstboom) en Marc Timmermans van de NVWK nog een jubileumboom geplant op het eilandje achter café restaurant de Loet. Hopelijk is deze boom een lang leven gegund, waar eens in de 3 jaar natuurliefhebbers in november hun ladder tegen aan kunnen zetten om deze wilg van zijn takken te ontdoen en waarbij misschien dan nog verhalen loskomen zoals; “mijn vader of mijn opa hebben vroeger nog…………“

Maar eerst; tot volgend jaar bij de volgende Landelijke Natuurwerkdag!

Kees Rietveld

Geplaatst op 8 januari 2011