image (11)

Afgelopen dinsdag zijn in Lekkerkerk en Ouderkerk twee nesten met jonge kerkuilen geringd. Waar dat normaal gesproken zonder groot publiek gebeurd was er nu een uitzondering gemaakt. En wel voor de kinderen van groep 7/8 van basisschool het Moza´ek uit Krimpen aan den IJssel.

Vier soorten uilen

De jonge kerkuilen zitten in kasten die door de vrijwilligers van de Natuur-en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard (NVWK) zijn opgehangen. De vrijwilligers zijn actief bij de uilenwerkgroep, een van de vele werkgroepen van de NVWK. De uilenwerkgroep zet zich in voor vier soorten uilen die in de waard broeden: bos-, kerk-, steen- en ransuil.

Meer jongeren

De NVWK wil meer jongeren betrekken bij de activiteiten die zij ontplooien. Het bijwonen van een ringsessie is een mooie kans om kinderen iets over de natuur en uilen in het bijzonder bij te brengen. Een week voorafgaand aan het ringen is in de schoolklas een les verzorgd over de NVWK, uilen en het ringen zelf. Dit als voorbereiding op het ringen. Vanwege het welzijn van de dieren is de ringsessie zo kort mogelijk gehouden. De les vooraf heeft daarbij geholpen; de kinderen wisten wat er ging gebeuren en hadden veel van hun vragen al gesteld.

De groep van totaal 28 leerlingen werd verdeeld over beide locaties zodat iedereen het goed kon zien en beleven. Door middel van loting was een van de leerlingen als ‘assistent ringer’ aangewezen. Alle verzamelde gegevens (zoals gewicht en vleugellengte) van de jongen uilen werden door de assistent opgeschreven. Verder gaven ze het gereedschap en de ringen aan de ringster. Aan het einde mochten drie of vier gelukkigen de jongen vasthouden tijdens de groepsfoto.

Zeven jongen geringd

In Ouderkerk zijn drie jongen geringd, in Lekkerkerk vier. Oorspronkelijk hadden de nesten vijf jongen. Over wat er met de ‘verdwenen’ jongen is gebeurd, waren ideeën genoeg bij de kinderen. De daadwerkelijke oorzaak is dat er momenteel weinig muizen zijn. De zwakste jongen redden het niet en eindigen vaak bij broer of zus in hun maag. Door het gebrek aan muizen zijn er dit jaar weinig legsels van de kerkuil en zijn de legsels vaak kleiner.

Zowel de school, de leerlingen als ook de vrijwilligers van de NVWK zijn zeer te spreken over deze eerste gezamenlijke ringactie. De verwachting is dat er volgend jaar er een vervolg komt.

Foto's door Stefan van der Heijden

Geplaatst op 7 juli 2018