IMG_0657

Het was een gedenkwaardig moment, woensdagavond 27 augustus 2019. Na een woelige geschiedenis van ruim 25 jaar werd een belangrijke mijlpaal bereikt: de ondertekening van de intentieverklaring voor het vormen van een beheercollectief voor de gronden met een natuurfunctie in de Krimpenerwaard. Met als kern de 2250 ha NNN-gebied. Het is een samenwerking tussen agrariŽrs, vertegenwoordigd door de NatuurcoŲperatie Krimpenerwaard en de Stichting Weidehof Krimpenerwaard, een terreinbeheerder - het Zuid-Hollands Landschap, en bewoners, vertegenwoordigd door met name de Natuur- en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard. Onze vorige voorzitter Max Ossevoort heeft meegewerkt aan de totstandkoming hiervan. Daarvoor was Arie Dorsman, onze toenmalige voorzitter, jarenlang betrokken.

De komende maanden worden de wijze van aansturing en de uitvoeringsorganisatie uitgewerkt. Verschillende sprekers memoreerden dat we vast nog wel obstakels tegenkomen, maar dat de wil om er samen uit te komen overheerst. De NVWK vindt het belangrijk om bij te dragen aan het behalen van de natuurdoelen. Beheren van natuur en landschap is een van de drie pijlers in onze
statuten, naast beschermen en bestuderen. Daarom raakt deelname in het te vormen natuurbeheercollectief fundamenteel aan ons bestaansrecht. Bovendien kunnen wij onze ruim 800 leden en de andere inwoners van de Krimpenerwaard goed over de ontwikkelingen informeren. We werken al jaren intensief samen met het ZHL, en met het Agrarisch Collectief Krimpenerwaard dat zich net als wij inzet voor de weidevogels. Ook is er in diverse fora goed en regelmatig contact met de andere organisaties die actief zijn op agrarisch gebied in de Krimpenerwaard.

Het gaat in het op te richten natuurbeheercollectief, naast natuur, over land en geld. De belangen voor de agrariërs en het ZHL zijn groot. Een sluitende bedrijfsvoering is voor boeren die ook natuurdoelen willen of moeten halen soms lastig, en het ZHL als terreinbeherende natuurorganisatie moet beperkingen opleggen aan agrarisch gebruik van haar terreinen vanwege natuurbelangen. Dat onze agrariërs en het ZHL zover zijn gekomen verdient dan ook het respect van ons allemaal. De NVWK wil in het nieuw te vormen natuurbeheercollectief door positief meedenken vanuit onze expertise, en in de communicatie, graag bijdragen aan het behalen van de doelen. Zoals gezegd, dat proces zal naar verwachting niet zonder slag of stoot verlopen, maar aan de zijlijn staan is onze doelstelling verloochenen en levert niets op. De samenwerkingsvorm die nu in de maak is, is redelijk uniek in Nederland. De NVWK feliciteert de agrariërs en het ZHL dan ook met het nu behaalde resultaat.
 

Intentieverklaring, foto door Max Ossevoort

Caspar Janssen, de natuurschrijver van de Volkskrant, wandelde iets meer dan een jaar geleden door de Krimpenerwaard. Hij sloot zijn artikel daarover af met de woorden “…ik kan de ontwikkelingen opeens niet bijbenen…. Hier gebeuren dingen.” Zo is het.

Foto header; onze voorzitter Jaap Graveland tekent de intentieverklaring, foto door Max Ossevoort

Geplaatst op 30 augustus 2019