zaaien

Op 14 september was er een inloopmiddag over kruidenrijk grasland. Veel agrariėrs kwamen een kijkje nemen bij Mart-Jan Verkaik in Ouderkerk aan den IJssel. Helaas konden de kruiden door het slechte weer niet gezaaid worden. Wel werden de machines bekeken en was er een presentatie. Ook wethouder Vente was aanwezig om vragen te beantwoorden over de pilot ‘gezonde bodem, gezonde koeien'. Deze pilot is onderdeel van het landbouwprogramma van de gemeente Krimpenerwaard.

De NVWK was er ook bij en heeft samen met Boerennatuur afspraken kunnen maken over een koppeling met een pilot kruidenrijk grasland voor weidevogels, als onderdeel van het Agrarisch Natuurbeheer dat Boerennatuur, agrariërs en NVWK vormgeven. Want kruidenrijk grasland is van belang voor de draagkracht van de bodem, gezondheid van de koeien én het opgroeien van weidevogelkuikens. Gebrek aan kruidenrijk grasland behoort met een lager waterpeil en het intensieve grondgebruik tot de belangrijkste oorzaken van de afname van de weidevogels zoals de grutto. Mooi dus dat we nu zaken kunnen combineren.

In de Krimpenerwaard gaan vijf melkveehouders aan de slag om kruiden in hun grasbestand te integreren. De komende jaren volgen we de impact van deze proeven en voeren we ze verder door. De pilot is een opmaat voor een breder gebruik van kruiden in de melkveehouderij.

Geplaatst op 20 september 2017