Inzaaien Marc en Eef Arie Kooy

Nadat begin deze maand de grondbewerking voor de twee nieuwe vlinder- en bijenhabitats was afgerond, werden deze woensdag jl. ingezaaid. Deze habitats zijn aangelegd op de Lekweide bij de Bergstoep in Bergambacht en in het ‘Weydeblick’-gebied ten Noorden van Lekkerkerk nabij de veldijsbaan.

Rond 9.00 uur kregen een tiental vrijwilligers van de Natuur- en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard een uitgebreide instructie over zaaien van de voorzitter van de NVWK, Max Ossevoort. De gebiedjes zijn ingezaaid met een gebiedseigen kruiden- en bloemenzaadmengsel voor graslandvlinders en wilde bijen. Dit mengsel was samengesteld door het bedrijf Biodivers, een pionier op het gebied van zaadmengsels voor vlinders en insecten.

Max Ossevoort legt uit wat er gedaan moet worden, foto door Arie Kooy

De eerste zaaihandelingen werden verrichtdoor de heren Marc Molenaar en Eef Smits. Marc Molenaar is directeur van Molenaar Hoveniers, de sponsor van de grondbewerkingswerkzaamheden van beide gebiedje sen Eef Smits is voorzitter van Leefbaar Bergstoep, de organisatie die de belangen van de inwoners van Bergstoep in de gaten houdt, en die er in het verleden voor heeft gezorgd dat het Lekweide-wandelgebied op de huidige plaats is gerealiseerd.

De werkzaamheden vonden plaats onder prima weersomstandigheden, die hopelijk het kiemen van het zaad ten goede komen. Nadat de werkzaamheden bij Bergstoep rond het middaguur gereed waren, werd in de voormiddag de habitat bij Lekkerkerk ingezaaid. 

Aan het einde van de volgende maand zal blijken of vlinder- en bijenhabitats bloemrijk zijn geworden, en in de maand juli zullen er naar verwachting veel vlinders te bewonderen zijn.

Alles moet mee naar de Idylles, foto Max Ossevoort

Het Zaai-team, foto door Max Ossevoort

Foto header; Marc en Eef zaaien in van de Idylles, foto door Arie Kooy

Geplaatst op 20 april 2018