bruine_kikker

Wellicht heeft u het bekende fenomeen zelf als eens waargenomen bij u in de buurt of op andere plaatsen. Het trekken van amfibieŽn over de weg.

Amfibieën zoals kikkers en padden leven, zoals de naam het al zegt, een dubbelleven. Ze leven namelijk zowel op het land als in het water. Hierbij overwinteren de padden en salamanders voornamelijk op het land en planten zich voort in het water. De kikkers overwinteren in (de bodem van) de sloot en paren in het water. In het voorjaar leidt dit tot de bekende paddentrek. Hierbij verplaatsen de padden en salamanders zich vanuit o.a. tuinen (landhabitat) naar het voortplantingswater en de kikkers van de overwinteringssloot naar het voortplantingswater. Door de vele bebouwing en de daarbij noodzakelijke wegen is dit water vaak gelegen aan de andere zijde van een weg.

Naast dat de tuinen steeds meer worden verhard waardoor overwinteren lastiger wordt is het oversteken van de weg een grote oorzaak van de afname van onder andere de padden. Ook putten in de straat voor de afvoer van hemelwater vormen vaak een te diepe valkuil.

Vrijwilligers helpen een handje
Ook leden van de NVWK zetten zich al enkele jaren in Stolwijk in om de padden een 'handje' te helpen bij de oversteek van de Goudseweg-Bilwijkerweg en de tocht door de straten in de wijk.

Afhankelijk van de temperatuur begint de trek eind februari / begin maart en duurt tot in april. Sinds 2015 wordt de paddentrek gecoördineerd door de dierenbescherming. Vrijwilligers melden zich aan en aan de hand van de beschikbaarheid wordt een rooster opgesteld. Tussen februari en april gaan vanaf het moment dat de schemering inzet de padden 'lopen'. Letterlijke en figuurlijk. Padden maken namelijk niet zoals kikkers grote sprongen. Hierdoor neemt de kans van overreden worden alleen maar toe. Ook de kleine salamanders bewegen zich langzaam voort.

Als vrijwilliger zorg je met behulp van een zaklamp, veiligheidsjasje en minimaal een tweede persoon voor je eigen veiligheid ivm passerende auto's en zet je de padden, salamanders en kikkers met behulp van een schepnetje in de paarsloot. Na een aantal weken zullen de amfibieën van de paarsloot weer terug gaan naar het leefgebied en daarmee ook weer de andere kant op worden gezet.

Het resultaat van de inzet is al vrij snel overdag waarneembaar. Mooie snoeren met padden eitjes (paddensnoer) en het bekende kikkerdril sieren de paarsloot. Na enkele weken zijn ook de jonge dieren waarneembaar die in de paarsloot de metamorfose van waterdier (zoals kikkervisje) naar landdier (zoals kikker) ondergaan. De jonge dieren zullen zich net als hun ouders begeven naar het leefgebied om de jaren daarna ook zelf de jaarlijkse voortplantingstocht te maken.

Momenteel wordt alleen in Stolwijk een gecoördineerde overzet geregeld. Dit heeft voornamelijk te maken met het beperkte aantal vrijwilligers. Heeft u in uw buurt ook een weg waar amfibieën oversteken en/of bent u bereid om een of meerdere malen per maand mee te helpen aan de amfibieëntrek? Meld u zich dan aan bij de Dierenbescherming Rijnland (minimum leeftijd 15 jaar) via Pat Buckley pat.buckley@dierenbescherming.nl telefoon 06-27166474 of Sandra Bouman werkgroepro@nvwk.nl en geef uw gegevens door. Hopelijk zien wij elkaar dan op meerdere plaatsen in de Krimpenerwaard om een bijdrage te leveren aan de overlevingskans van de aanwezige amfibieën.

Enkele feitjes: In de Krimpenerwaard komen naast de gewone pad en de kleine watersalamander ook de rugstreeppad, bruine en groene kikker, heikikker en kamsalamander voor.
De meeste activiteit vindt in de maand maart plaats.

Gewone pad

Bruine kikker

Groene kikker

Klein watersalamander

Links paddensnoer en rechts kikkerdril

Geplaatst op 18 februari 2019