Huismus man _ free_Mathilde de Jong-Lantink

De gemeenten Krimpenerwaard en Krimpen aan de IJssel willen de biodiversiteit in de kernen vergroten. Door de vogels te tellen kunnen we zien wat nodig is en of de maatregelen helpen. Doet u mee?

De gemeenten gaan de beplanting geleidelijk aanpassen aan de wensen van insecten en vogels en roepen bewoners op hun tuinen te vergroenen. Op de sites van Operatie Steenbreek, de Vlinderstichting, Vogelbescherming en de NVWK staan voorbeeldtuinen, tal van tips en geschikte plantensoorten om daarbij te helpen. De NVWK en Groei en Bloei organiseren ‘open tuinen’ in het voor- en najaar. Hou de NVWK-agenda in de gaten!

Ook willen we dat bewoners en woningcorporaties en bouwbedrijven bij nieuwbouw en renovatie zorgen voor voldoende nestgelegenheid. Er gaat nu erg veel mis. Van de 20 soorten stadsvogels gaan er dan ook 13 achteruit. Met stadsvogels bedoelen we soorten die alleen in de bebouwde omgeving voorkomen of daar de hoogste dichtheid bereiken (vogels per hectare). Dus koolmees, pimpelmees, heggenmus, winterkoning, fitis, gierzwaluw, huiszwaluw, spreeuw, huismus, zwarte roodstaart, vink, putter, groenling, houtduif, turkse tortel, groene specht, kauw en, jawel, scholekster (op platte grintdaken).

Mensen vragen me wel eens: “wat kan ik doen”? Wel, u kunt helpen om deze trend om te keren. Voeg u bij de bijna 1000 tellers die nu overal in het land bijhouden hoeveel vogels er in hun omgeving voorkomen. Zij vormen samen het Meetnet Urbane Soorten: MUS (urbaan betekent stedelijk). U doet in het voorjaar drie tellingen op ca tien vaste meetpunten. Een telling kost maar 1-2 uur en het resultaat voert u in via de app Avimap op uw mobiel. Op de Sovonsite staat een duidelijke uitleg over het tellen en het gebruik van de app: https://www.sovon.nl/nl/MUS Mensen die al meedoen zijn enthousiast: u leert de wijk en de vogels beter kennen, gaat daardoor meer zien waardoor het steeds leuker wordt.

Kijk voor het herkennen van soorten op www.tuintelling.nl of geef u op voor de vogelcursus die ik dit voorjaar geef. Doe mee!

Tekst: Jaap Graveland
Foto header: Een prachtige huismus man. Vroeger een doodgewone soort, tegenwoordig zijn er hele woonwijken zonder ook maar één exemplaar door Mathilde de Jong-Lantink

 

Geplaatst op 11 december 2019