Boomklever Overtuin

De Natuur- en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard (NVWK ) zal dit voorjaar samen met de Stichting Overtuin Bisdom van Vliet de eerste stappen zetten om van de Overtuin, naast een prachtig park, ook een prettige plek voor vogels te maken.

De natuur in de Krimpenerwaard staat onder druk en dus hebben beide verenigingen elkaar opgezocht onder het motto ‘hoe meer samenwerking er ontstaat, hoe sterker we staan als verdedigers van die natuur’. Naast beplanting met hoge sierwaarde wordt er dus ook gewerkt aan beplanting met meerwaarde voor vogels en insecten.

Binnenkort zullen de bomen in het Park en het bos gedeelte van de Overtuin gedund worden. Dit is nodig om de onderbegroeiing meer kans te geven, en zodat vogelvriendelijke struiken daar kunnen groeien. De te dunnen bomen zijn door deskundigen van de Gemeente Krimpenerwaard en de Stichting Overtuin gemerkt en worden door Promen professioneel gezaagd. De vrijwilligers zullen vervolgens alles weer netjes maken. Het gezaagde hout is te koop voor 40 Euro per kuub, en de opbrengst wordt gebruikt om te kopen én te planten.

Op de open plekken worden dus diverse vogelvriendelijke struikengroepen geplaatst. Hierbij kunt u denken aan: rode kornoelje, gele kornoelje, wilde kamperfoelie, bosrank, sleedoorn, sporkehout, zwarte bes, hondsroos, wollige sneeuwbal en Gelderse roos. De struiken vormen schuilplaatsen en geven voedsel voor de vogels.

Vervolgens gaat de NVWK nestkasten ophangen, zodat de vogels ook weer broedplaatsen krijgen. Gedacht wordt aan nestkastjes voor onder andere de volgende soorten: kool- en pimpelmees, grauwe vliegenvanger en roodborst, en de prachtige boomklever. De laatste soort is gebonden aan hoge en oude bomen en is behalve in de Overtuin alleen rond de grachten van Schoonhoven en in het Stormpoldervloedbos een vaste bewoner.

Op 28 januari organiseren de Stichting en de NVWK een excursie voor de vrijwilligers om de mogelijkheden te verkennen. Als alles lukt zullen dit voorjaar al de eerste nieuwe vogelsoorten hun intrek in de nestkasten in de Overtuin kunnen nemen.

Meer informatie is te vinden op de websites: www.overtuinbisdomvanvliet.nl en www.nvwk.nl

Voor meer informatie over dit persbericht: NVWK: Jaap Graveland, Erfvogelprojectleider, 06 53579285 (na 20.00 uur), erfvogels@nvwk.nl. Overtuin: Tony Hardenberg, Tuinbaas, 06 51083974, th@innotony.nl.

Foto door Frans Bos

Geplaatst op 12 januari 2017