grote modderkruiper - Jelger Herder (1)

Een zeldzame vissoort, de grote modderkruiper, blijkt in de Krimpenerwaard voor te komen! Dat is de uitkomst van een samenwerkingsproject van het hoogheemraadschap, natuurorganisaties en bedrijven. Met gevoelige DNA technieken is het DNA van deze vissoort opgespoord. Op 23 plaatsen in de Krimpenerwaard zijn watermonsters genomen. In vier van deze monsters is het DNA van de grote modderkruiper aangetroffen.

Toen het project startte was niet bekend of de zeldzame vissoort nog in de Krimpenerwaard voorkomt. Er waren enkele vangsten van meer dan 50 jaar geleden bekend. In aangrenzende gebieden zoals de Alblasserwaard zijn populaties bekend, bijvoorbeeld in het natuurgebied de Zouweboezem. Tijdens het project kwamen er via een beroepsvisser twee recentere waarnemingen uit 2013 boven water. Met eDNA werden daar nog vier plaatsen aan toegevoegd. Nu weten we dat deze bijzondere vis op tenminste zes plaatsen in de Krimpenerwaard voorkomt. De vis houdt van ondiep water met een dikke laag modder en veel waterplanten. En dat is er genoeg in de Krimpenerwaard.

De Krimpenerwaard heeft circa 4,5 duizend km sloot. We weten eigenlijk relatief weinig van de dieren en planten die erin leven. Ook hebben we te maken met uitheemse diersoorten die zich vestigen en zich ongeremd voortplanten. Een voorbeeld is de rode Amerikaanse rivierkreeft die zich sterk vermenigvuldigt en op sommige plekken in grote getale voorkomt. In het samenwerkingsproject is ook naar het DNA van deze soort gezocht. In 13 van de 23 monsters is het DNA van deze kreeft aangetroffen. Deze resultaten bieden aanknopingspunten om beter te begrijpen waarom deze kreeften op sommige plaatsen zo massaal voorkomen. Mogelijk is dit een eerste stap om de verspreiding van deze exoot in de hand te houden.

De Natuur- en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard is gestart met een waterwerkgroep die onderzoek gaat doen naar het waterleven. Op die manier hopen we nog veel meer te weten te komen over de “natuur onder water” in de Krimpenerwaard. U kunt zich opgeven voor deelname aan de waterwerkgroep via waterwerkgroep@nvwk.nl.

Het samenwerkingsproject bestaat uit het Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard (waterkwaliteitsbeheerder), Oasen (drinkwaterbedrijf), Zuid-Hollands Landschap (natuurbeheer), Natuur- en vogelwerkgroep Krimpenerwaard (vrijwilligers), RAVON (Soortkennis en monstername) en Orvion (DNA-analyses).

Tekst: Marc van Bemmel, bron: https://www.linkedin.com, foto door Jelger Herder

Geplaatst op 30 november 2016