20120420-008-Oranjetipje XX

Wist u dat er op dit moment in Nederland 53 soorten dagvlinders voorkomen? Ongeveer 20 soorten komen vrij algemeen voor in ons land. Maar het zou fantastisch zijn als we ook de minder algemene soorten waar kunnen nemen in de Idylle. Om deze soorten te herkennen is er kennis nodig. Daarom wordt er een vlindercursus aangeboden wanneer u het komende vlinderseizoen helpt met monitoren van de vlinders.

De vlindercursus wordt gegeven door Kars Veling van de Vlinderstichting en bestaat uit een theorie-avond op 13 januari 2016 in het zalencentrum de Zwaan in Berkenwoude De praktijkdag vindt plaats op 6 mei 2016 in de Idylle in het Loetbos.

Ook bijen vormen een belangrijke doelsoort in de Idylle. Het is een lastige groep om te monitoren. Het is dus van groot belang dat meer mensen kennis maken met de levenswijze en de ecologie van wilde bijen. Wilt u op een eenvoudige en betrouwbare manier bijen en andere bestuivers in de Idylle tellen? Als dank krijgt u een bijencursus aangeboden. De bijencursus bestaat tevens uit een theorie-avond en een praktijkdag. De cursus, gegeven door Anthonie Stip van de Vlinderstichting, vindt ergens in maart of april 2016 plaats. De exacte data zijn nog niet bekend, maar u kunt zich uiteraard al aanmelden. Let op: het is een kennismakingscursus wilde bijen.

Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact op nemen met Lisette van der Spek via: lisettevanderspek@ziggo.nl of 06 – 4180 1577. Graag tot ziens op één of beide cursussen!

Foto: oranjetip door Huig Bouter

Geplaatst op 22 december 2015