Smient_Adri de Groot_060111

Begin december kreeg Natuur - en Milieufederatie Zuid-Holland de uitspraak van de rechter binnen aangaande de door hun gedane beroepen in samenwerking met de Vogelbescherming met betrekking tot het faunabeheer smient.

De beroepen zijn gegrond verklaard en er mogen dus geen smienten meer worden afgeschoten!

Nadat het afschot al meerdere keren tijdelijk verboden was vanwege de voorlopige voorzieningen die Natuur - en Milieufederatie Zuid-Holland toegewezen hadden gekregen, pakt nu dus ook de definitieve uitspraak positief uit. Heel erg goed nieuws, de smienten zijn veilig!

Hopelijk gaat de provincie niet in hoger beroep en blijft het voor de smienten veilig!

Foto header: Smient door Adri de Groot

 

Geplaatst op 20 januari 2020