Smient Adri de Groot

Goed nieuws: deze winter mogen er in ieder geval in Zuid-Holland geen smienten worden afgeschoten! De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland heeft samen met tientallen lokale natuurorganisaties, waaronder de NVWK, bezwaar gemaakt tegen de ontheffingen die de provincie Zuid-Holland wil verlenen voor het afschieten van ganzen, smienten, eksters en roeken. De provincie wil door het toestaan van het afschieten van deze vogelsoorten de schade aan gewassen terugdringen. De organisaties vinden echter dat de mogelijkheden die jagers krijgen voor afschot veel te ver gaan. Zo is de toestemming voor de jagers op een aantal punten strijdig met de regels voor natuurbescherming. Ook is het nog maar de vraag of het schieten van deze vogels echt tot een substantiŽle vermindering van de schade leidt.

De Vogelbescherming heeft een voorlopige voorziening aangevraagd en die is toegekend waardoor er geen smienten geschoten mogen worden totdat de rechter een uitspraak heeft gedaan over de bezwaren tegen de ontheffing. Omdat die uitspraak pas komt na de periode van het jaar waarvoor de ontheffing geldt, betekent dat dus dat het schieten van smienten deze winter in ieder geval niet door mag gaan. Zie http://www.fbezh.nl/pagina/?32946. Nu is het natuurlijk te hopen dat onze bewaren (en die van andere bezwaarmakers) straks gegrond worden verklaard en de smienten (en ook de ganzen) dan definitief veilig zijn.

De hoorzittingen vinden plaats op 10 maart in de Duinenzaal van het provinciehuis. De hoorzitting m.b.t. de smienten om 13.00 uur en de hoorzitting m.b.t. de ganzen om 15.00 uur. Het is mogelijk om als toehoorder aanwezig te zijn.

De NVWK roept leden op om mee te gaan naar het provinciehuis. Want natuur is bij de regerende Zuid-Hollandse politieke partijen een ondergeschoven kindje. De partijen die opkomen voor natuur (zoals PvdA, Partij voor de Dieren) zijn ver in de minderheid. Daarom is het goed om te laten zien dat de natuur wel heel erg in de belangstelling staat. Wanneer u mee wilt gaan, neem dan contact op met Joke Colijn; j.j.colijn@gmail.com.

Gebruikte bron; Susanne Kuijpers

Foto: smient door Adri de Groot, http://www.vogeldagboek.nl/

Geplaatst op 31 januari 2016