Luchtverontreiniging 16-9

De staat gaat in beroep tegen een rechterlijke uitspraak dat Nederland meer moet doen aan het terugdringen van CO2-uitstoot. Avaaz is een internationaal campagnenetwerk van 41 miljoen mensen en streeft ernaar dat internationale besluitvorming wordt bepaald door inzichten en waarden van de wereldbevolking roept haar leden op om de petitie te tekenen die de Nederlandse regering op roept om niet in beroep te gaan tegen de uitspraak van de rechter in de Urgenda rechtszaak.

Urgenda is de organisatie voor duurzaamheid en innovatie die Nederland sneller duurzaam wil maken samen met bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en particulieren. Urgenda en negenhonderd mede-eisers wonnen 24 juni 2015 de klimaatzaak en dwongen stringenter klimaatbeleid af bij de Nederlandse Staat. De Haagse rechtbank heeft de eisers in het gelijk gesteld en de overheid moet nu meer en effectievere klimaatacties ondernemen om het aanzienlijke Nederlandse aandeel in de mondiale uitstoot te verminderen. Het is de eerste keer dat een rechter een staat verplicht om maatregelen te nemen tegen klimaatverandering. Internationaal betekent deze uitspraak een steun in de rug voor alle klimaatzaken in andere landen. Bron: http://www.urgenda.nl/

U kunt hier de petitie ondertekenen.

Foto: http://www.gewoongroen.eu/

Geplaatst op 5 september 2015