Grutto Vogelbescherming Nederland

Onbestaanbaar! Frankrijk wil op wulpen blijven schieten en mogelijk per 2020 zelfs de jacht op grutto’s weer gaan toestaan. Tot 1 augustus kon u een online consultatie invullen van de Franse regering om te laten weten hoe u erover dacht. Velen hebben dat gedaan, hartelijk dank daarvoor! Franse vogelbeschermers hadden ons gevraagd deze mogelijkheid bekend te maken, juist ook bij het Nederlandse publiek, omdat zo vele grutto's bij ons komen broeden.

Belachelijk voorstel

Mede dankzij stevig lobbywerk uit Nederland is het nu al 10 jaar verboden om in Frankrijk op grutto’s te schieten. Op de wulp mag aan de Atlantische kust van Frankrijk nog steeds geschoten worden. Daar zitten ze vaak tijdens de trek of ze overwinteren er zelfs. Al direct over de grens met België staan er lokvogels op het strand om de wulpen binnen schootsafstand te krijgen.

We hadden verwacht dat de gruttojacht nu definitief verboden zou gaan worden maar Frankrijk wil de jachtsluiting nu slechts met 1 jaar verlengen. Ook wil de Franse overheid de wulpenjacht mogelijk houden aan de kust. Franse vogelbeschermers vinden dat een belachelijk voorstel. En wij met hen.

In Nederland worden vele tientallen miljoenen euro’s besteed om deze vogels te beschermen. Vele Nederlandse boeren doen iets extra’s voor deze vogels, net als duizenden vrijwilligers. Het publiek koos de grutto als nationale vogel een paar jaar geleden tijdens een verkiezing van Vroege Vogels.

bc7e95ae-2848-4527-b479-f7971bea66a1.png

Stop de jacht

Het gaat dermate slecht met grutto’s en wulpen dat van jacht helemaal géén sprake zou moeten zijn. Maar in ieder geval moet de jacht weer met vijf jaar worden opgeschort, zoals nu twee keer is gebeurd. Dat sluit ook naadloos aan op het Europees Actieplan dat recent het licht zag om dit type steltlopers te redden. Bovendien moet het jachtmoratorium voor de wulp gelden in geheel Frankrijk; geen uitzondering meer voor de kustzone.

De Franse vogelbescherming heeft onze en uw hulp gevraagd. Tot 1 augustus kon u daarvoor een online consultatie van de Franse regering invullen. Velen hebben dat gedaan, hartelijk dank daarvoor! Ook kwam het onderwerp in de pers en zijn er Kamervragen gesteld.

Vogelbescherming houdt u via de website en hun sociale media op de hoogte van hoe het verder gaat in Frankrijk.

Bron: tekst en foto Vogelbescherming Nederland

Geplaatst op 17 augustus 2018