20170116_121453 kopie

Zaterdag 28 januari heeft Jaap Graveland samen met Imelda Kloosterman en Stef van Walsumeen een excursie geleid voor de vrijwilligers die de Overtuin onderhouden. Dit is een prachtige tuin en is samen met het tegenoverliggende museum een erfenis van Paulina le Fèvre de Montigny - Bisdom van Vliet. Een groep betrokken bewoners heeft zich verenigd in de Stichting De Overtuin Bisdom van Vliet. Het doel is om het park in de oorspronkelijke staat herstellen. Daarvoor is een masterplan gemaakt. De stichting wil ook dat het park meer natuurwaarde krijgt. Om deze reden heeft tuinbaas Tony Harderberg contact gezocht met erfvogelcoördinator Jaap Graveland van de NVWK.

Er is veel achterstallig onderhoud. Er zijn honderden iele esdoorns opgeschoten en het park staat vol met hulststruiken, die weinig natuurwaarde hebben. Deze worden nu grotendeels verwijderd. Ook worden enkele grote bomen, waaronder populieren die spontaan zijn opgekomen, gekapt. Deze bomen overschaduwen monumentale bomen en zijn tevens aan het eind van hun leven. Door deze interventies komen meer licht en ruimte in het park, waardoor waardevolle struiken voor vogels kunnen worden geplant. Maurice Kruk heeft al advies gegeven over de aanplant van inheemse struiken. Het erfvogelproject van de NVWK geeft advies over beplantingsvorm, vogelgericht onderhoud, ondergroei, het aanleggen van takkenrillen enz. In het voorjaar worden er nestkasten opgehangen voor o.a boomklever en grauwe vliegenvanger.  

Er is enige onrust ontstaan over de kappen van de bomen en het effect dat het op de vogels zal hebben. Het is nu ook geen fraai gezicht. Maar de bomen worden met weloverwogen redenen gekapt en er blijven genoeg bomen over. De kap en het ruimen zal een tijdelijk en beperkt effect hebben op de vogelstand. Echter door de nieuwe vogelvriendelijke aanplant en het ophangen van de nestkasten kunnen we op termijn een waar vogelparadijs verwachten. 

Voor meer info; zie http://overtuinbisdomvanvliet.nl/home/ en het masterplan rechts van dit bericht.

NB. Een gedeelte van het park ligt ten zuiden van de Tiendweg en is ongeveer 30 jaar geleden aangeplant. Dit gedeelte is niet monumentaal en valt niet onder de verantwoordelijkheid de Stichting de Overtuin. De bomenkap die hier recent heeft plaatsgevonden is niet uitgevoerd in opdracht van de Overtuin.

Foto header door Maria Spruit: Hamamelis. In 2015 en 2016 zijn hamamelisen verworven door een gift van de nationale collectiehouder Hamamelis in Boskoop

 

Geplaatst op 31 januari 2017