Waverveen Arie Kooy

Op 19 maart was er een tussentijdse excursie naar de Waverhoek. De tamtam via de social media heeft blijkbaar goed gewerkt, want een respectabel aantal deelnemers was bij de pont van Schoonhoven aanwezig om mee te gaan. Het was een leerzame en zeer geslaagde excursie met leuke soorten. In de Waardvogel van april komt een enthousiast verslag te staan van een van de deelnemers.

De foto's van de excursie, gemaakt door Arie Kooy kunt u alvast hier bekijken.

Foto door Arie Kooy

Geplaatst op 6 april 2016