EuroBirdWatch18

Nou, het zit er weer op voor dit jaar. En over het vogelaspect van de afgelopen Euro Birdwatch 2018 kunnen we eigenlijk kort zijn: het was een topdag!

Op dit moment heeft vrijwel iedereen zijn of haar tellingen van zaterdag wel ingevoerd, al verwacht ik er nog wel een paar, maar we kunnen alvast een voorlopige balans opmaken.

De trek
Zie hieronder voor de top tien van meest getelde soorten die als trekkers zijn genoteerd. Vooral vinken vlogen fenomenaal goed, en daar heeft zo-goed-als iedereen wel iets van meegekregen.
Voor deze soort is dat een absoluut record in Birdwatch-geschiedenis en bovendien is er geen enkele soort (zelfs niet de spreeuw) die ooit meer is geteld tijdens voorgaande edities!
Maar ook zanglijsters, kneuen, en bijvoorbeeld sijzen, witte kwikken en rietgorzen deden het erg goed. En er kwam (vooral) 's middags nog roofvogeltrek op gang.

1. Vink 668.452

2. Spreeuw 198.447

3. Graspieper 130.039

4. Zanglijster 46.411

5. Veldleeuwerik 25.519

6. Kneu 25.300

7. Koperwiek 13.157

8. Kokmeeuw 13.106

9. Grauwe Gans 11.013

10. Aalscholver 12.243

Het voorlopige eindtotaal is nu trouwens dat er 1.245.315 trekvogels zijn geteld (gecorrigeerd), verspreid over 190 soorten.

Totalen

Wanneer we de 111.713 pleisterende vogels daar bij optellen dan komt het algehele totaal op ruim 1.357,000 over 204 soorten!

Als we dit vergelijken met voorgaande edities van de Birdwatch, dan blijkt dit de tweede beste deze eeuw te zijn.

Alleen die van 2014 scoorde beter, met toen 1.425.376 vogels (208 soorten)! Eén leeglopende slaapplaats spreeuwen dit jaar en we hadden het record J

De totale top tien komt er dan zo uit te zien:

1. Vink 668.848

2. Spreeuw 298.447

3. Graspieper 130.525

4. Zanglijster 46.443

5. Veldleeuwerik 25.595

6. Kneu 25.380

7. Kokmeeuw 14.346

8. Koperwiek 13.161

9. Grauwe Gans 12.369

10. Aalscholver 12.314


Over enige tijd zal er een verslag verschijnen van deze Birdwatch.Bijzonder waren o.a. 50 rode wouwen, 31 bladkoningen (!) en 22 grote piepers (!), 4 steppekieken, 2 roodkeelpiepers, 2 Siberische boompiepers, een nachtzwaluw (t.p.), twee witvleugelsterns (t.p.) en een grote kruisbek.

Daarin zullen we ook een splitsing aanbrengen tussen de echte trekvogels en de vogels die t.p. waren.

Europa

In dat verslag zullen we ook uitgebreid ingaan op de Europese resultaten, want ook die zijn momenteel nog niet compleet.

Uiteindelijk deden 41 landen mee, waarvan we van 33 landen nu de totale aantallen getelde vogels weten.

In die landen werden samen 960 tellingen/activiteiten georganiseerd, waren bijna 25.000 mensen op pad en we telden met z'n allen meer dan 5,2 miljoen vogels.
Nederland 'scoorde' de toppositie als het gaat om de meeste activiteiten (de 161 tellingen) en de meest getelde vogels (2e was Zweden met 794.172, 3e Hongarije met 707.315 getelde vogels).

In heel Europa vlogen de vinken erg goed. Het is dan ook de meest getelde soort met 1.148.362 exemplaren, gevolgd door de spreeuw (1.025.318) en brandgans (590.104).
Bijzonderheden waren verder steppenkiekendieven (o.a. Nederland en Wit-Rusland), een grijze wouw en ook veel bladkoningen in België, kroeskoppelikaan in Bulgarije, Amerikaanse goudplevier en roodkopklauwier in Finland en de 2e blauwstaart voor Letland.
Ook was er in meerdere landen veel persaandacht voor het evenement.

Voor een volledig verslag zie Euro Birdwatch 2018 van de Vogelbescherming

Hier nog een overzicht van de tellingen vanaf de Hoekse Sluis.

EuroBirdWatch Tellingen Hoekse Sluis

Geplaatst op 19 oktober 2018