Wilde eend paartje, Max

Onze voormalige vogelco÷rdinator van de NVWK, Erik Kleyheeg, is gepromoveerd met zijn onderzoek naar zaadverspreiding door wilde eenden. Wij willen hem hiermee van harte gelukwensen.

Erik Kleyheeg plakte een datalogger met GPS op 164 mannelijke wilde eenden. Zo ging hij hun gangen na door sloten en plassen in vier gebieden in Zuid-Holland, Utrecht, Gelderland en Overijssel. In de maaginhoud van wilde eenden vond hij 81 plantensoorten. De meest voorkomende waren egelskop (een oeverplant) en boterbloem. Eenden eten dus ook veel zaden van landplanten, als die het water in waaien. Eenden verteren hun eten snel. Zaden poepen ze al na 3 à 6 uur weer uit. Naar schatting nemen ze de helft van de gegeten zaden mee naar hun rustgebied. Zijn onderzoek heeft veel publiciteit gekregen. Er waren uitzendingen bij Vara’s Vroege Vogels en een radio-uitzending op radio 1 bij onze zuiderburen.

Foto: wilde eend door Max Ossevoort

Geplaatst op 29 september 2015